Przewyższasz zwierzęta / Ти вищий за тварин

18,00 

NOWOŚĆ
НОВИНКА

Opis

[УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НИЖЧЕ]

W świetle Biblii, jak również na podstawie tego, co widzimy w otaczającym nas świecie, oczywiste jest, że zostaliśmy uczynieni w sposób o wiele bardziej wyjątkowy niż zwierzęta. Oczywiste jest także, że Bóg dał nam władzę, abyśmy panowali nad wszystkimi zwierzętami.

Ta piękna i pełna kolorowych ilustracji książka opisuje ten niezwykle ważny fakt, że Bóg uczynił nas wszystkich w bardzo wyjątkowy sposób. Uczynił nas na swój obraz!


У світлі Біблії, а також на основі того, що ми бачимо в навколишньому світі, очевидно, що ми були зроблені набагато більш унікальними, ніж тварини. Також очевидно, що Бог дав нам владу панувати над усіма тваринами.

Ця красива і повна барвистих ілюстрацій книга описує цей надзвичайно важливий факт,що Бог створив усіх нас дуже особливим чином. Він створив нас на свій образ!

Informacje dodatkowe

Autor

The Bible Tells Me So Corporation