Charakter pracownika Pańskiego

26,00 

SZANOWNI CZYTELNICY!
Poniżej udostępniamy on-line rozdział pierwszy książki. Zapraszamy do lektury!

Opis

W książce Charakter pracownika Pańskiego Watchman Nee omawia szczególne cechy charakteru niezbędne do tego, by być użytecznym pracownikiem chrześcijańskim. Pracownik Pański musi umieć słuchać innych, musi kochać ludzi, umieć przyjmować cierpienie, panować nad swoim ciałem oraz być pilny, powściągliwy i stały. Autor omawia również inne pomocne zagadnienia, związane z uległością oraz stosunkiem do pieniędzy.

Spis treści

Rozdział pierwszy
Uważny słuchacz Zapraszamy do lektury fragmentu książki

Rozdział drugi
Kochający ludzi

Rozdział trzeci
Gotowy na cierpienie

Rozdział czwarty
Podbijający swe ciało i biorący je w niewolę

Rozdział piąty
Pilny

Rozdział szósty
Powściągliwy w mówieniu

Rozdział siódmy
Stały

Rozdział ósmy
Obiektywny

Rozdział dziewiąty
Postawa wobec pieniędzy

Rozdział dziesiąty
Kilka innych spraw
(1) całkowite oddanie prawdzie
(2) troskę o zdrowie fizyczne
(3) codzienne przyzwyczajenia
(4) małżeństwo i dziewictwo

Informacje dodatkowe

Autor

Watchman Nee

ISBN

0-7363-0375-8

Liczba stron

180