Promocja!

Czystego serca

6,00 

SZANOWNI CZYTELNICY!
Poniżej udostępniamy on-line rozdział pierwszy książki. Zapraszamy do lektury!

Opis

Książka pod tym tytułem składa się z serii poselstw wygłoszonych przez Witnessa Lee w 1950 r. w Tajpej na Tajwanie.  Poszczególne jej rozdziały wydrukowane zostały w czterech następujących po sobie numerach „Strumienia” (nry 28–31).

Spis treści

Rozdział pierwszy
Czystego serca Zapraszamy do lektury fragmentu książki

Rozdział drugi
Usunąć wszystko, co przesłania światło

Rozdział trzeci
Pierwszy krok po zbawieniu — usunięcie kwasu

Rozdział czwarty
Wyznanie grzechów i prośba o oświecenie

Rozdział piąty
Poświęcenie się Panu

Rozdział szósty
Rozprawianie się z sumieniem

Rozdział siódmy
Życie według sumienia i życie przed Bogiem

Rozdział ósmy
U ludzi „to” niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe

Rozdział dziewiąty
Wszystko możemy w Chrystusie

Rozdział dziesiąty
Niektóre sprawy wymagające uporządkowania, jeśli chce się służyć Bogu