Promocja!

Ekonomia Boża

14,00 

Uwaga!
Książka do kupienia w jeszcze atrakcyjniejszej cenie w zestawie trzech tytułów.

SZANOWNI CZYTELNICY!
Poniżej udostępniamy on-line rozdział pierwszy książki. Zapraszamy do lektury!

Opis

Budując na fundamencie prostej biblijnej prawdy, iż człowiek składa się z trzech części: ducha, duszy i ciała, Witness Lee ukazuje jądro biblijnego objawienia – to, iż Bóg pragnie wszczepić się w człowieka, aby osiągnąć swój pełny wyraz w kościele. Na tym polega Boży plan, Jego ekonomia. Krok po kroku autor pokazuje nam, jak radzić sobie z przeszkodami, jakie napotykamy w swoim duchowym wzroście, po to by Chrystus mógł w pełni uczynić sobie dom w naszym sercu i abyśmy zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.

Fragment z Przedmowy autora:
Słowo „ekonomia” użyte w tytule tej pozycji może w uszach czytelnika brzmieć nieco dziwnie. „Ekonomia Boża” to zgodny z greckim oryginałem przekład wyrażenia użytego w Pierwszym Liście do Tymoteusza 1,4. „Ekonomia” to greckie słowo „oikonomia”, które oznacza zasadniczo zarządzanie domostwem, administrację gospodarstwa domowego, porządek i rozdział (dóbr) lub zarządzanie (bogactwem, własnością, sprawami itd.). Słowo to użyte zostało w Piśmie w celu zaakcentowania tego, co stanowi ognisko boskiego przedsięwzięcia Boga, mianowicie Jego rozdzielania albo inaczej udzielania się człowiekowi.

Spis treści

Rozdział pierwszy
Ekonomia Trój-Jedynego Boga Zapraszamy do lektury fragmentu książki

Rozdział drugi
Wszechwystarczający Duch

Rozdział trzeci
Siedziba boskiego Ducha

Rozdział czwarty
Klucz do zamieszkującego Ducha

Rozdział piąty
Osoby Boga i części człowieka

Rozdział szósty
Części wewnętrzne i część ukryta

Rozdział siódmy
Funkcje części wewnętrznych i części ukrytej

Rozdział ósmy
Jak uporać się z sercem i duchem

Rozdział dziewiąty
Jak uporać się z duszą

Rozdział dziesiąty
Przekopywanie części wewnętrznych i części ukrytej

Rozdział jedenasty
Odróżnianie ducha od duszy

Rozdział dwunasty
Człowiek i dwa drzewa

Rozdział trzynasty
Krzyż i życie duszy

Rozdział czternasty
Zasada krzyża

Rozdział piętnasty
Zasada zmartwychwstania

Rozdział szesnasty
Bogactwa zmartwychwstania

Rozdział siedemnasty
Społeczność życia i odczucie życia

Rozdział osiemnasty
Używanie ducha i wchodzenie w ducha

Rozdział dziewiętnasty
Ukryty Chrystus w naszym duchu

Rozdział dwudziesty
Trójczęściowy człowiek a kościół

Rozdział dwudziesty pierwszy
Budowa Bożego mieszkania

Rozdział dwudziesty drugi
Nakrycie Bożej budowli

Rozdział dwudziesty trzeci
Kościół — Bóg objawiony w ciele

Rozdział dwudziesty czwarty
Wizja celu Bożej ekonomii

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

0-7363-0656-0

Liczba stron

220