Praktyczny wyraz kościoła

26,00 

NOWOŚĆ

Opis

W  wieczności przeszłej Bóg zaplanował, że będzie miał grono ludzi, skoordynowanych ze sobą jako zbiorowe Ciało, zbiorowe naczynie, któremu udzieli swego boskiego życia i natury i w ten sposób zespoli się z odkupionym człowieczeństwem. Tym naczyniem jest kościół. Kościół ten jest tak drogi, uroczy i drogocenny dla Boga, ponieważ stanowi wieczne pragnienie, jakie ma On w swoim sercu (Ef 3:10–11). Tak jak potrzeba nam żywego doświadczania Chrystusa, tak musimy również wejść w praktyczny wyraz kościoła, ukazujący jedność Ciała Chrystusa w każdej miejscowości. Jedynie wówczas wejdziemy w rzeczywistość tego, co Bóg zamierzył w swym sercu.
W książce Praktyczny wyraz kościoła Witness Lee mówi o kościele nie tylko z punktu widzenia wiecznego Bożego zamysłu, którym jest kościół tryumfujący i powszechny, lecz także z punktu widzenia doświadczania przez wierzących bogactw Chrystusa i radowania się nimi, co doprowadza do powstania miejscowego wyrazu kościoła. Wyraz ten ukazuje jedność Ciała Chrystusa i wprowadza nakazane Boże błogosławieństwo (Ps 133).

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

978-0-7363-8973-0

Liczba stron

192