Praktyczny wyraz kościoła

26,00 

SZANOWNI CZYTELNICY!
Poniżej udostępniamy on-line rozdział pierwszy książki. Zapraszamy do lektury!

Kategorie: ,

Opis

W  wieczności przeszłej Bóg zaplanował, że będzie miał grono ludzi, skoordynowanych ze sobą jako zbiorowe Ciało, zbiorowe naczynie, któremu udzieli swego boskiego życia i natury i w ten sposób zespoli się z odkupionym człowieczeństwem. Tym naczyniem jest kościół. Kościół ten jest tak drogi, uroczy i drogocenny dla Boga, ponieważ stanowi wieczne pragnienie, jakie ma On w swoim sercu (Ef 3:10–11). Tak jak potrzeba nam żywego doświadczania Chrystusa, tak musimy również wejść w praktyczny wyraz kościoła, ukazujący jedność Ciała Chrystusa w każdej miejscowości. Jedynie wówczas wejdziemy w rzeczywistość tego, co Bóg zamierzył w swym sercu.

W książce Praktyczny wyraz kościoła Witness Lee mówi o kościele nie tylko z punktu widzenia wiecznego Bożego zamysłu, którym jest kościół tryumfujący i powszechny, lecz także z punktu widzenia doświadczania przez wierzących bogactw Chrystusa i radowania się nimi, co doprowadza do powstania miejscowego wyrazu kościoła. Wyraz ten ukazuje jedność Ciała Chrystusa i wprowadza nakazane Boże błogosławieństwo (Ps 133).

Spis treści

Rozdział pierwszy
Wieczny Boży zamysł Zapraszamy do lektury fragmentu książki

Rozdział drugi
Wyraz Chrystusa

Rozdział trzeci
Wyraz kościoła

Rozdział czwarty
Praktyczność kościoła

Rozdział piąty
Jedność kościoła

Rozdział szósty
Podłoże kościoła

Rozdział siódmy
Ogólna postawa służąca jedności

Rozdział ósmy
Podłoże miejscowości

Rozdział dziewiąty
Jedyne podłoże jedności

Rozdział dziesiąty
Bezgraniczne oddanie miejscowemu kościołowi

Rozdział jedenasty
Błogosławieństwo na podłożu jedności

Rozdział dwunasty
Społeczność kościoła

Rozdział trzynasty
Praktyczne lekcje służące życiu kościoła

Rozdział czternasty
Funkcjonowanie kościoła

Rozdział piętnasty
Funkcjonowanie przez zdejmowanie z siebie tego, co stare

Rozdział szesnasty
Funkcjonować, uwalniając ducha

Rozdział siedemnasty
Funkcjonować, modlitewnie czytając

Rozdział osiemnasty
Rządy w kościele

Rozdział dziewiętnasty
Zawartość kościoła

Rozdział dwudziesty
Budowanie w miłości

Rozdział dwudziesty pierwszy
Przyrost i rozprzestrzenianie się kościoła

Rozdział dwudziesty drugi
Przygotowanie na powrót Pana

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

978-0-7363-8973-0

Liczba stron

192