Studium życia Księgi Rodzaju, tom 3

25,00 

Opis

Kościół istnieje na ziemi od dwudziestu stuleci. W tym rozległym okresie napisano wiele komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Większość z nich jednak zajmuje się jedynie obiektywną, doktrynalną stroną boskiego objawienia, pomijając kwestię życia. Z tego powodu Witness Lee otrzymał od Pana brzemię, by przygotować cykl poselstw poświęconych wszystkim księgom Pisma Świętego, pod wspólnym tytułem Studium życia Biblii. Udało mu się tego dokonać w latach 1974-1994.

W ciągu ostatnich pięciuset lat poznanie Pana i Jego prawdy przez Kościół stale wzrasta. Studium życia Biblii, monumentalne i klasyczne dzieło Witnessa Lee, opiera się na tym, co Pan objawił swojemu Kościołowi na przestrzeni minionych pięciu wieków, i stanowi dalsze tego rozwinięcie. Autor Studium pokazuje, że już od pierwszych stron Biblii, gdy Bóg umieścił Adama przed drzewem życia, Jego pragnienie wobec człowieka koncentruje się na tym, by udzielać mu swego życia przez Jezusa Chrystusa. Temat ten przewija się przez każdą księgę Pisma, a szczególnie wydatnie eksponuje go pierwsze pięć ksiąg Biblii, tzw. Pięcioksiąg.

Studium życia Księgi Rodzaju, jak również kolejne tomy tego cyklu, dobitnie potwierdza słowa Pana, że całe Pismo Święte, począwszy od Mojżesza, a skończywszy na prorokach, świadczy o Nim – o Tym, który jest naszym życiem i który chce zaopatrywać nas w życie.

Spis treści

Poselstwo trzydzieste siódme
Znaczenie Bożego powołania

Poselstwo trzydzieste ósme
Tło i źródło Bożego powołania oraz doświadczenie powołanych

Poselstwo trzydzieste dziewiąte
Motyw i siła do powołania

Poselstwo czterdzieste
Rozwój odpowiedzi na Boże powołanie

Poselstwo czterdzieste pierwsze
Życie przez wiarę

Poselstwo czterdzieste drugie
Próba powołanego

Poselstwo czterdzieste trzecie
Zwycięstwo powołanego

Poselstwo czterdzieste czwarte
Znać łaskę, by wypełnić Boży zamysł —
Nasienie i ziemia

Poselstwo czterdzieste piąte
Znać łaskę, by wypełnić Boży zamysł —
Przymierze Boga z Abrahamem

Poselstwo czterdzieste szóste
Znać łaskę, by wypełnić Boży zamysł —
Alegoria dwóch kobiet

Poselstwo czterdzieste siódme
Znać łaskę, by wypełnić Boży zamysł —
Boże przymierze potwierdzone obrzezaniem

Poselstwo czterdzieste ósme
Znać łaskę, by wypełnić Boży zamysł —
Ujawnienie boskiego tytułu i zmiana imion ludzi w celu wypełnienia Bożego zamysłu

Poselstwo czterdzieste dziewiąte
Znać łaskę, by wypełnić Boży zamysł —
Obrzezanie w celu wypełnienia Bożego zamysłu

Poselstwo pięćdziesiąte
Życie w społeczności z Bogiem —
Komunia z Bogiem na ludzkim poziomie

Poselstwo pięćdziesiąte pierwsze
Życie w społeczności z Bogiem —
Chwalebne wstawiennictwo

Poselstwo pięćdziesiąte drugie
Życie w społeczności z Bogiem —
Pokonany sprawiedliwy

Poselstwo pięćdziesiąte trzecie
Życie w społeczności z Bogiem —
Słup soli

Poselstwo pięćdziesiąte czwarte
Życie w społeczności z Bogiem —
Nasienie z kazirodztwa

Poselstwo pięćdziesiąte piąte
Życie w społeczności z Bogiem —
Ukryta słabość i wstydliwe wstawiennictwo

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

0-7363-3096-8

Liczba stron

238