Studium życia Księgi Rodzaju, tom 7

20,00 

Opis

Kościół istnieje na ziemi od dwudziestu stuleci. W tym rozległym okresie napisano wiele komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Większość z nich jednak zajmuje się jedynie obiektywną, doktrynalną stroną boskiego objawienia, pomijając kwestię życia. Z tego powodu Witness Lee otrzymał od Pana brzemię, by przygotować cykl poselstw poświęconych wszystkim księgom Pisma Świętego, pod wspólnym tytułem Studium życia Biblii. Udało mu się tego dokonać w latach 1974-1994.

W ciągu ostatnich pięciuset lat poznanie Pana i Jego prawdy przez Kościół stale wzrasta. Studium życia Biblii, monumentalne i klasyczne dzieło Witnessa Lee, opiera się na tym, co Pan objawił swojemu Kościołowi na przestrzeni minionych pięciu wieków, i stanowi dalsze tego rozwinięcie. Autor Studium pokazuje, że już od pierwszych stron Biblii, gdy Bóg umieścił Adama przed drzewem życia, Jego pragnienie wobec człowieka koncentruje się na tym, by udzielać mu swego życia przez Jezusa Chrystusa. Temat ten przewija się przez każdą księgę Pisma, a szczególnie wydatnie eksponuje go pierwsze pięć ksiąg Biblii, tzw. Pięcioksiąg.

Studium życia Księgi Rodzaju, jak również kolejne tomy tego cyklu, dobitnie potwierdza słowa Pana, że całe Pismo Święte, począwszy od Mojżesza, a skończywszy na prorokach, świadczy o Nim – o Tym, który jest naszym życiem i który chce zaopatrywać nas w życie.

Spis treści

Poselstwo sto dziesiąte
Dojrzałość —
Aspekt królowania dojrzałego Izraela (1)

Poselstwo sto jedenaste
Życie Józefa odpowiada jego wizji

Poselstwa sto dwunaste — sto trzynaste
Dojrzałość —
Aspekt królowania dojrzałego Izraela (2) — (3)

Poselstwo sto czternaste
Sekret uwolnienia i wywyższenia Józefa

Poselstwo sto piętnaste
Dojrzałość —
Aspekt królowania dojrzałego Izraela (4)

Poselstwo sto szesnaste
Postępowanie Józefa z braćmi

Poselstwa sto siedemnaste — sto dwudzieste
Dojrzałość —
Aspekt królowania dojrzałego Izraela (5) — (8)

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

0-7363-3100-X

Liczba stron

132