Studium życia Księgi Wyjścia, tom 1

28,00 

SZANOWNI CZYTELNICY!
Poniżej udostępniamy on-line poselstwo pierwsze książki. Zapraszamy do lektury!

Opis

Kościół istnieje na ziemi od dwudziestu stuleci. W tym rozległym okresie napisano wiele komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Większość z nich jednak zajmuje się jedynie obiektywną, doktrynalną stroną boskiego objawienia, pomijając kwestię życia. Z tego powodu Witness Lee otrzymał od Pana brzemię, by przygotować cykl poselstw poświęconych wszystkim księgom Pisma Świętego, pod wspólnym tytułem Studium życia Biblii. Udało mu się tego dokonać w latach 1974-1994.

W ciągu ostatnich pięciuset lat poznanie Pana i Jego prawdy przez Kościół stale wzrasta. Studium życia Biblii, monumentalne i klasyczne dzieło Witnessa Lee, opiera się na tym, co Pan objawił swojemu Kościołowi na przestrzeni minionych pięciu wieków, i stanowi dalsze tego rozwinięcie. Autor Studium pokazuje, że już od pierwszych stron Biblii, gdy Bóg umieścił Adama przed drzewem życia, Jego pragnienie wobec człowieka koncentruje się na tym, by udzielać mu swego życia przez Jezusa Chrystusa. Temat ten przewija się przez każdą księgę Pisma, a szczególnie wydatnie eksponuje go pierwsze pięć ksiąg Biblii, tzw. Pięcioksiąg.

Studium życia Księgi Wyjścia, jak również inne tomy tego cyklu, dobitnie potwierdza słowa Pana, że całe Pismo Święte, począwszy od Mojżesza, a skończywszy na prorokach, świadczy o Nim – o Tym, który jest naszym życiem i który chce zaopatrywać nas w życie.

Spis treści

Poselstwo pierwsze
Słowo wstępne Zapraszamy do lektury fragmentu książki

Poselstwo drugie
Izrael w niewoli

Poselstwo trzecie
Przygotowywanie zbawcy

Poselstwo czwarte
Życie użyteczne dla Boga

Poselstwa piąte — szóste
Bóg powołuje tego, które go przygotował (1) — (2)

Poselstwo siódme
Zbiorowy krzew ciernisty

Poselstwo ósme
Trzy znaki

Poselstwo dziewiąte
Pomocnik i pomocniczka dla powołanego

Poselstwo dziesiąte
Pełny obraz powołania Mojżesza przez Boga

Poselstwo jedenaste
Cel Bożego powołania

Poselstwo dwunaste
Trzy przystanki na drodze do wypełnienia Bożego zamysłu

Poselstwo trzynaste
Boże żądanie i opór faraona (1)

Poselstwo czternaste
Imię Boga Jahwe i Jego przymierze

Poselstwo piętnaste
Bóg dalej szkoli Mojżesza

Poselstwa szesnaste — dziewiętnaste
Boże żądanie i opór faraona (2) — (5)

Poselstwo dwudzieste
Przebiegłe targowanie się faraona

Poselstwo dwudzieste pierwsze
Zatwardziałość serca faraona

Poselstwo dwudzieste drugie
Boże żądanie i opór faraona (6)

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

978-0-7363-4367-1

Liczba stron

250