Studium życia Księgi Wyjścia, tom 8

28,00 

Opis

Kościół istnieje na ziemi od dwudziestu stuleci. W tym rozległym okresie napisano wiele komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Większość z nich jednak zajmuje się jedynie obiektywną, doktrynalną stroną boskiego objawienia, pomijając kwestię życia. Z tego powodu Witness Lee otrzymał od Pana brzemię, by przygotować cykl poselstw poświęconych wszystkim księgom Pisma Świętego, pod wspólnym tytułem Studium życia Biblii. Udało mu się tego dokonać w latach 1974-1994.

W ciągu ostatnich pięciuset lat poznanie Pana i Jego prawdy przez Kościół stale wzrasta. Studium życia Biblii, monumentalne i klasyczne dzieło Witnessa Lee, opiera się na tym, co Pan objawił swojemu Kościołowi na przestrzeni minionych pięciu wieków, i stanowi dalsze tego rozwinięcie. Autor Studium pokazuje, że już od pierwszych stron Biblii, gdy Bóg umieścił Adama przed drzewem życia, Jego pragnienie wobec człowieka koncentruje się na tym, by udzielać mu swego życia przez Jezusa Chrystusa. Temat ten przewija się przez każdą księgę Pisma, a szczególnie wydatnie eksponuje go pierwsze pięć ksiąg Biblii, tzw. Pięcioksiąg.

Studium życia Księgi Wyjścia, jak również inne tomy tego cyklu, dobitnie potwierdza słowa Pana, że całe Pismo Święte, począwszy od Mojżesza, a skończywszy na prorokach, świadczy o Nim – o Tym, który jest naszym życiem i który chce zaopatrywać nas w życie.

Spis treści

Poselstwa sto pięćdziesiąte siódme — sto pięćdziesiąte dziewiąte
Święty olej namaszczenia (1) — (3)

Poselstwa sto sześćdziesiąte — sto sześćdziesiąte drugie
Wzbogacony olejek — złożony Duch (1) — (3)

Poselstwa sto sześćdziesiąte trzecie — sto sześćdziesiąte szóste
Składniki złożonego Ducha, symbolizowane przez wzbogacony olejek (1) — (4)

Poselstwa sto sześćdziesiąte siódme — sto sześćdziesiąte dziewiąte
Kadzidło (1) — (3)

Poselstwa sto siedemdziesiąte — sto siedemdziesiąte pierwsze
Pracownicy przybytku, sprzęty i szaty kapłańskie (1) — (2)

Poselstwo sto siedemdziesiąte drugie
Szabat w kontekście dzieła budowania przybytku

Poselstwo sto siedemdziesiąte trzecie
Złamanie prawa

Poselstwo sto siedemdziesiąte czwarte
Zasada bożka — złotego cielca

Poselstwo sto siedemdziesiąte piąte
Rozprawianie się z bożkiem i bałwochwalcami

Poselstwa sto siedemdziesiąte szóste — sto siedemdziesiąte siódme
Boży towarzysz (1) — (2)

Poselstwa sto siedemdziesiąte ósme — sto osiemdziesiąte pierwsze
Mojżesz przebywa z Bogiem (1) — (4)

Poselstwa sto osiemdziesiąte drugie — sto osiemdziesiąte trzecie
Wykonanie przybytku z jego sprzętami i szat dla kapłanów (1) — (2)

Poselstwa sto osiemdziesiąte czwarte — sto osiemdziesiąte piąte
Postawienie przybytku (1) — (2)

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

Liczba stron

258

ISBN

978-0-7363-4374-9