Studium życia Listu do Hebrajczyków, tom 3

46,00 

Opis

List do Hebrajczyków to księga głęboka i bogata. Głęboka w niebiańskich pojęciach i bogata w niebiańskie dziedzictwo. W Studium życia Listu do Hebrajczyków autor zajmuje się głębokimi pojęciami zawartymi w tej księdze i jej niebiańskim dziedzictwem. Zanurza się w głębiny tej księgi.

List do Hebrajczyków różni się zupełnie od wszystkich pozostałych Listów. Ma własny, szczególny charakter. Wszystkie inne Listy rozpoczynają się od informacji o tym, przez kogo i do kogo zostały napisane. List do Hebrajczyków zaś zaczyna się w taki oto sposób: „Bóg, przemówiwszy w dawnych czasach w wielu częściach i na wiele sposobów do ojców w prorokach, w ostatnich z tych dni przemówił do nas w Synu” (1:1–2). Kto tę księgę napisał? Biblia nam tego nie mówi. Dla kogo została ona napisana? Jest to owiane zupełną tajemnicą, gdyż Biblia nie mówi nam i tego. Dlatego tak niewielu chrześcijan dobrze zna tę księgę.

List do Hebrajczyków nie jest powierzchowny. To niezwykle głęboka księga. Dlatego musimy się w nią zanurzyć i odkryć skarby kryjące się pod powierzchnią.

Kościół istnieje na ziemi od dwudziestu stuleci. W tym rozległym okresie napisano wiele komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Większość z nich jednak zajmuje się jedynie obiektywną, doktrynalną stroną boskiego objawienia, pomijając kwestię życia. Z tego powodu Witness Lee otrzymał od Pana brzemię, by przygotować cykl poselstw poświęconych wszystkim księgom Pisma Świętego, pod wspólnym tytułem Studium życia Biblii. Udało mu się tego dokonać w latach 1974-1994.

W ciągu ostatnich pięciuset lat poznanie Pana i Jego prawdy przez Kościół stale wzrasta. Studium życia Biblii, monumentalne i klasyczne dzieło Witnessa Lee, opiera się na tym, co Pan objawił swojemu Kościołowi na przestrzeni minionych pięciu wieków, i stanowi dalsze tego rozwinięcie. Autor Studium pokazuje, że już od pierwszych stron Biblii, gdy Bóg umieścił Adama przed drzewem życia, Jego pragnienie wobec człowieka koncentruje się na tym, by udzielać mu swego życia przez Jezusa Chrystusa. Temat ten przewija się przez każdą księgę Pisma.

Studium życia Listu do Hebrajczyków, jak również inne tomy tego cyklu, dobitnie potwierdza słowa Pana, że całe Pismo Święte, począwszy od Mojżesza, a skończywszy na prorokach, świadczy o Nim – o Tym, który jest naszym życiem i który chce zaopatrywać nas w życie.

Spis treści

Poselstwo trzydzieste czwarte
Niezniszczalne życie

Poselstwo trzydzieste piąte
Niebiański Sługa pełniący znakomitszą posługę

Poselstwo trzydzieste szóste
Nowe przymierze

Poselstwo trzydzieste siódme
Prawo życia

Poselstwo trzydzieste ósme
Działanie prawa życia

Poselstwo trzydzieste dziewiąte
Typ starego przymierza i rzeczywistość nowego przymierza

Poselstwo czterdzieste
Doświadczenia Chrystusa przedstawione poprzez układ sprzętów w przybytku

Poselstwo czterdzieste pierwsze
Nowe przymierze i nowy testament

Poselstwo czterdzieste drugie
Dwa ujawnienia się Chrystusa

Poselstwo czterdzieste trzecie
Ofiary Chrystusa zastępujące ofiary starotestamentowe i kładące im kres

Poselstwo czterdzieste czwarte
Podchodzić do Świętego Świętych i nie cofać się do judaizmu

Poselstwo czterdzieste piąte
Nie wieczne zatracenie, lecz kara związana z dyspensacją

Poselstwo czterdzieste szóste
Nagroda królestwa i zyskanie duszy

Poselstwo czterdzieste siódme
Jedyna droga wiary i definicja wiary

Poselstwo czterdzieste ósme
Historia wiary i jej świadkowie

Poselstwo czterdzieste dziewiąte
Sprawca i Doskonaliciel wiary

Poselstwo pięćdziesiąte
Karcenie służące świętości

Poselstwo pięćdziesiąte pierwsze
Nowe przymierze i nowy testament

Poselstwo pięćdziesiąte drugie
Nie odpaść od łaski

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

978-1-5360-2837-9

Liczba stron

220