Życio-studium Listu do Rzymian, tom 2

14,00 

Opis

Kościół istnieje na ziemi od dwudziestu stuleci. W tym rozległym okresie napisano wiele komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Większość z nich jednak zajmuje się jedynie obiektywną, doktrynalną stroną boskiego objawienia, pomijając kwestię życia. Z tego powodu Witness Lee otrzymał od Pana brzemię, by przygotować cykl poselstw poświęconych wszystkim księgom Pisma Świętego, pod wspólnym tytułem Studium życia Biblii. Udało mu się tego dokonać w latach 1974-1994.

W ciągu ostatnich pięciuset lat poznanie Pana i Jego prawdy przez Kościół stale wzrasta. Studium życia Biblii, monumentalne i klasyczne dzieło Witnessa Lee, opiera się na tym, co Pan objawił swojemu Kościołowi na przestrzeni minionych pięciu wieków, i stanowi dalsze tego rozwinięcie. Autor Studium pokazuje, że już od pierwszych stron Biblii, gdy Bóg umieścił Adama przed drzewem życia, Jego pragnienie wobec człowieka koncentruje się na tym, by udzielać mu swego życia przez Jezusa Chrystusa. Temat ten przewija się przez każdą księgę Pisma, a szczególnie wydatnie eksponuje go pierwsze pięć ksiąg Biblii, tzw. Pięcioksiąg.

Życio-studium Listu do Rzymian, jak również inne tomy tego cyklu, dobitnie potwierdza słowa Pana, że całe Pismo Święte, począwszy od Mojżesza, a skończywszy na prorokach, świadczy o Nim – o Tym, który jest naszym życiem i który chce zaopatrywać nas w życie.

Spis treści

Poselstwo siedemnaste
Uświęcenie w życiu

Poselstwa osiemnaste — dwudzieste pierwsze
Spadkobiercy chwały (1) — (4)

Poselstwa dwudzieste drugie — dwudzieste trzecie
Wybranie Boże, nasze przeznaczenie (1) — (2)

Poselstwo dwudzieste czwarte
Boża ekonomia w Jego wybraniu

Poselstwa dwudzieste piąte — dwudzieste szóste
Przeobrażenie w praktykowaniu życiu Ciała (1) — (2)

Poselstwo dwudzieste siódme
Przeobrażenie: W praktykowaniu życiu Ciała (3) oraz w poddaniu, miłości i walce

Poselstwa dwudzieste ósme — dwudzieste dziewiąte
Przeobrażenie w przyjmowaniu wierzących (1) — (2)

Poselstwo trzydzieste
Spełnienie ewangelii

Poselstwo trzydzieste pierwsze
Słowo zakończenia

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

0-7363-1671-X

Liczba stron

176