Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem sklepu internetowego jest Fundacja Strumień Życia z siedzibą przy ul. Puzonistów 4, 02-876 Warszawa, NIP: 951-17-72-010, REGON: 010324350.
2. Sklep prowadzi sprzedaż publikacji za pośrednictwem strony internetowej sklep.strumien.com.pl.
3. Klientem w sklepie mogą być osoby pełnoletnie, natomiast osoby niepełnoletnie mogą zawrzeć umowę sprzedaży jedynie za wiedzą i pełnym nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego.
4. Umowa sprzedaży publikacji zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
5. Wszystkie ceny w sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Cena podana przy każdej publikacji jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen publikacji znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych publikacji do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklep.strumien.com.pl, bądź wprowadzania w nich zmian.
6. Wysyłka zamówionych publikacji następuje na koszt klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich na terenie całej Polski.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
1. Aby zakupić wybrane publikacje, należy:
a) dodać wybrane publikacje do koszyka;
b) wybrać sposób wysyłki i płatności;
c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane osobowe, adres dostawy, telefon kontaktowy oraz adres e-mail;
d) zatwierdzić formularz zamówienia.
2. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z powodu błędnego adresu e-mail lub numeru telefonu zostanie ono anulowane w ciągu 5 dni roboczych.
4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia pomiędzy właścicielem sklepu a klientem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży publikacji.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku płatności przelewem bankowym – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie właściciela sklepu;
b) w przypadku płatności za pobraniem – po złożeniu przez klienta zamówienia.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności publikacji w magazynie. W przypadku niedostępności części publikacji objętych zamówieniem klient informowany jest o stanie zamówienia i ma możliwość podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji.
3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura, uwzględniająca tytuły i ceny zamawianych publikacji oraz koszty ich wysyłki.
4. W przypadku płatności przelewem bankowym klient uiszcza należność za zamówione publikacje przed dostawą towaru na konto Fundacji Strumień Życia BNP Paribas Bank Polska S.A. 31 1750 0012 0000 0000 2187 9835. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia, a także znajduje się w e-mailu, który klient otrzymuje po złożeniu zamówienia) i dopisać w tytule „Zamówienie nr…”.
5. W przypadku płatności za pobraniem klient uiszcza należność gotówką przy odbiorze przesyłki.
6. Czas realizacji zamówienia przez sklep wynosi do 7 dni roboczych. Do tego należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie.
7. Wysyłka towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach wysyłki dostępne są w trakcie składania zamówienia.

IV. REKLAMACJA TOWARU
1. Odbierając towar klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku wykrycia takich uszkodzeń klient zobowiązany jest do spisania w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firm kurierskich protokołu reklamacji. Sporządzenie takiego protokołu jest warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.
2. W przypadku wykrycia przez klienta wady towaru stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady (art. 556-576). Sklep przyjmuje i rozpatruje reklamację dotyczącą towaru w terminie do 30 dni od dnia wykrycia wady przez klienta i dostarczenia towaru pod adres sklepu za pośrednictwem Poczty Polskiej.
3. Reklamowany towar klient powinien odesłać przesyłką pocztową pod adres: Fundacja Strumień Życia, ul. Puzonistów 4, 02-876 Warszawa. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (fakturę).
4. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie, publikacje do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

V. ZWROT TOWARU
1. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z zakupu w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia bez podawania przyczyny zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
2. Zwroty przyjmowane są jedynie wtedy, gdy towar nie został w żaden sposób zniszczony, musi też być przekazany w nienaruszonym opakowaniu. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sprzedawca gwarantuje zwrot wartości towaru. Pieniądze w kwocie równej cenie towaru zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania zamówionych publikacji nie podlega zwrotowi.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (inaczej: „RODO”) dane osobowe klienta będą przetwarzane i przechowywane przez Fundację Strumień Życia zgodnie z Polityką prywatności.
2. W sprawach nie uregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.