Boska ekonomia

11,00 

SZANOWNI CZYTELNICY!
Poniżej udostępniamy on-line rozdział pierwszy książki. Zapraszamy do lektury!

Opis

Książka ta składa się z serii poselstw wygłoszonych przez Witnessa Lee w Brazylii, w marcu 1984 r.

Spis treści

Rozdział pierwszy
Boska ekonomia Zapraszamy do lektury fragmentu książki

Rozdziały drugi — trzeci
Boska ekonomia w Bożym stworzeniu (1) — (2)

Rozdział czwarty
Boska ekonomia w Chrystusie jako drzewie życia

Rozdział piąty
Boska ekonomia w Duchu jako rzece

Rozdział szósty
Boska ekonomia we wcieleniu Chrystusa i Jego ludzkim życiu z Ojcem oraz w poczęciu i posłudze Jezusa przez Ducha Świętego

Rozdział siódmy
Boska ekonomia we wszechzawierającej śmierci Chrystusa

Rozdział ósmy
Boska ekonomia w przewyższającym wszystko zmartwychwstaniu Chrystusa

Rozdział dziewiąty
Boska ekonomia w Chrystusie, który stał się życiodajnym Duchem

Rozdział dziesiąty
Boska ekonomia w życiodajnym Duchu

Rozdział jedenasty
Boska ekonomia w chodzeniu wierzących według Ducha i ich radowaniu się obfitym zaopatrzeniem Ducha

Rozdział dwunasty
Boska ekonomia w dokonanym przez Chrystusa ochrzczeniu wszystkich wierzących w Duchu w jedno Ciało

Rozdział trzynasty
Boska ekonomia w przeobrażeniu i wzroście wierzących oraz w budowaniu Ciała Chrystusowego

Rozdział czternasty
Boska ekonomia w świadectwie Jezusa — złote świeczniki

Rozdział piętnasty
Boska ekonomia w Nowym Jeruzalem jako ostatecznym spełnieniu wybranego, odkupionego, odrodzonego i przeobrażonego ludu Bożego

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

Liczba stron

126

ISBN

0-7363-1663-9