Ewangelia Boża, tom 2

24,00 

SZANOWNI CZYTELNICY!
Na stronie poświęconej prezentacji tomu pierwszego udostępniamy on-line rozdział pierwszy niniejszej książki. Zapraszamy do lektury!

Kategorie: ,

Opis

Zbawienie jest proste w swej naturze, cudowne w swoim zasięgu i dynamiczne w działaniu. Pewny fundament naszego odkupienia opiera się na skale prawd, które stanowią treść ewangelii Bożej. W dwutomowej edycji tego dzieła Watchman Nee przedstawia zawartość Bożego zbawienia, w tym: grzech człowieka; Bożą miłość, łaskę i miłosierdzie; naturę łaski; funkcję prawa i Bożej sprawiedliwości; dzieło Chrystusa i Ducha Świętego; wieczne bezpieczeństwo oraz sposób, w jaki Bóg rozprawia się z grzechami wierzących. Wzrost chrześcijanina zależy od dynamicznej i czynnej wiary, a zasadniczym czynnikiem umożliwiającym wzrost w Chrystusie jest jasne zrozumienie prawdy, która tę wiarę wspiera. Wygłoszone w Szanghaju w 1937 roku poselstwa wyraźnie ukazują troskę autora o to, by pomóc wszystkim wierzącym w poznaniu prawdy o Bożym zbawieniu.

Spis treści

Rozdział piętnasty
Zbawienie jest wieczne — powody pozytywne (1)

Rozdział szesnasty
Zbawienie jest wieczne — powody pozytywne (2)

Rozdział siedemnasty
Zbawienie jest wieczne — argumenty przeciw (1)

Rozdział osiemnasty
Zbawienie jest wieczne — argumenty przeciw (2)

Rozdział dziewiętnasty
Zbawienie jest wieczne — argumenty przeciw (3)

Rozdział dwudziesty
Jak Bóg rozprawia się z grzechami wierzących — karcenie i nagroda

Rozdział dwudziesty pierwszy
Jak Bóg rozprawia się z grzechami wierzących — uprawnienia do wejścia do królestwa niebios

Rozdział dwudziesty drugi
Jak Bóg rozprawia się z grzechami wierzących — karcenie w królestwie (1)

Rozdział dwudziesty trzeci
Jak Bóg rozprawia się z grzechami wierzących — karcenie w królestwie (2)

Rozdział dwudziesty czwarty
Jak Bóg rozprawia się z grzechami wierzących — Gehenna ognia w królestwie

Rozdział dwudziesty piąty
Jak Bóg rozprawia się z grzechami wierzących — oczyszczanie i wyznawanie

Rozdział dwudziesty szósty
Jak Bóg rozprawia się z grzechami wierzących — umywanie nóg

Informacje dodatkowe

Autor

Watchman Nee

ISBN

0-7363-0399-5

Liczba stron

204