Ekonomia i udzielanie się Boga

18,00 

SZANOWNI CZYTELNICY!
Poniżej udostępniamy on-line rozdział pierwszy książki. Zapraszamy do lektury!

Opis

Biblia składa się z sześćdziesięciu sześciu ksiąg i zawiera wiele nauk, lecz podczas uważnej lektury zobaczymy, że Bóg ma ekonomię – plan, za pomocą którego udziela się człowiekowi. Stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, aby mu się udzielić i być dla niego życiem, dzięki czemu człowiek może stać się z Nim jedno, wyrażać Go i reprezentować. Aby się nam udzielić, Bóg stał się człowiekiem, Jezusem Chrystusem, który prowadził doskonałe ludzkie życie, umarł na krzyżu i w ten sposób odkupił nas z grzechów. W zmartwychwstaniu Chrystus stał się życiodajnym Duchem, aby wejść w nas, tych, których stworzył i odkupił. Teraz dzięki temu, że udziela nam siebie w swojej ekonomii, przeobraża nas, przez co uwalnia nas od naturalnego życia i własnego „ja”, dzięki czemu możemy zbudować się ze wszystkimi wierzącymi w Boże mieszkanie.

W książce Ekonomia i udzielanie się Boga Witness Lee klarownie przedstawia pragnienie Trójjedynego Boga, który chce się udzielać nam, swojemu wybranemu, odkupionemu i odrodzonemu ludowi, dzięki czemu może być naszym życiem i wszystkim dla nas. Realizacja tego pragnienia doprowadzi do powstania we wszechświecie jednego jedynego Ciała Chrystusa, które będzie Go zbiorowo wyrażać.

Spis treści

Rozdział pierwszy
Boża ekonomia Zapraszamy do lektury fragmentu książki

Rozdział drugi
Udzielanie się Boga

Rozdział trzeci
Udzielanie się Boga wierzącym w postaci zasobu, by wzrastali w życiu

Rozdział czwarty
Udzielanie się Boga wierzącym jako zasobu w ich codziennym postępowaniu

Rozdział piąty
Udzielanie się Boga zasobem dla wierzących w głoszeniu ewangelii i w pracy dla Pana

Rozdział szósty
Udzielanie się Boga zasobem dla wierzących na spotkaniach i w służbie

Rozdział siódmy
Boskie udzielanie Boskiej Trójcy w stosunku do organicznego budowania kościoła Bożego, organicznego Ciała Chrystusa (1)

Rozdział ósmy
Boskie udzielanie Boskiej Trójcy w stosunku do organicznego budowania kościoła Bożego, organicznego Ciała Chrystusa (2)

Rozdział dziewiąty
Boskie udzielanie Boskiej Trójcy i budowanie kościoła Bożego, organicznego Ciała Chrystusa

Rozdział dziesiąty
Boskie udzielanie Boskiej Trójcy w życiu codziennym wierzących w celu zbudowania organicznego Ciała Chrystusa

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

978-0-7363-4375-6

Liczba stron

114