Ewangelia Boża, tom 1

30,00 

SZANOWNI CZYTELNICY!
Poniżej udostępniamy on-line rozdział pierwszy książki. Zapraszamy do lektury!

Kategorie: ,

Opis

Zbawienie jest proste w swej naturze, cudowne w swoim zasięgu i dynamiczne w działaniu. Pewny fundament naszego odkupienia opiera się na skale prawd, które stanowią treść ewangelii Bożej. W dwutomowej edycji tego dzieła Watchman Nee przedstawia zawartość Bożego zbawienia, w tym: grzech człowieka; Bożą miłość, łaskę i miłosierdzie; naturę łaski; funkcję prawa i Bożej sprawiedliwości; dzieło Chrystusa i Ducha Świętego; wieczne bezpieczeństwo oraz sposób, w jaki Bóg rozprawia się z grzechami wierzących. Wzrost chrześcijanina zależy od dynamicznej i czynnej wiary, a zasadniczym czynnikiem umożliwiającym wzrost w Chrystusie jest jasne zrozumienie prawdy, która tę wiarę wspiera. Wygłoszone w Szanghaju w 1937 roku poselstwa wyraźnie ukazują troskę autora o to, by pomóc wszystkim wierzącym w poznaniu prawdy o Bożym zbawieniu.

Spis treści

Rozdział pierwszy
Grzech, grzechy i grzesznik Zapraszamy do lektury fragmentu książki

Rozdział drugi
Boża miłość, łaska i miłosierdzie

Rozdział trzeci
Natura łaski

Rozdział czwarty
Rola prawa

Rozdział piąty
Boża sprawiedliwość

Rozdział szósty
Dzieło Chrystusa — odkupienie

Rozdział siódmy
Dzieło Chrystusa — zmartwychwstanie z powodu naszego usprawiedliwienia

Rozdział ósmy
Dzieło Ducha Świętego — oświecanie i społeczność

Rozdział dziewiąty
Sposób zbawienia — wiara a prawo i uczynki

Rozdział dziesiąty
Związek pomiędzy wiarą i uczynkami w drugim rozdziale Listu Jakuba

Rozdział jedenasty
Sposób zbawienia — wiara a nawrócenie

Rozdział dwunasty
Sposób zbawienia — nie wyznanie ani modlitwa

Rozdział trzynasty
Sposób zbawienia — wiara, nie miłowanie Boga ani chrzest

Rozdział czternasty
Sposób zbawienia — wiara

Informacje dodatkowe

Autor

Watchman Nee

ISBN

0-7363-0398-7

Liczba stron

296