Jeść Pana

12,00 

Opis

Od pierwszej strony po ostatnią Biblia mówi o tym, by jeść Pana. Gdy Bóg stworzył człowieka, postawił go przed sobą, drzewem życia, i nakazał człowiekowi nie tyle chwalić i oddawać cześć, co jeść. W dalszej części Stary Testament mówi o jedzeniu, gdy przedstawia typy: baranka paschalnego, ofiar w przybytku i płodów pięknej ziemi Kanaan. Nowy Testament również wyraźnie traktuje o jedzeniu, szczególnie gdy przedstawia Chrystusa, który jest działem wszystkich wierzących.
W książce Jeść Pana Witness Lee ukazuje wspaniałą prawdę biblijną – że jeść Pana to po prostu radować się Nim, aby Bóg mógł udzielić się człowiekowi i spełnić pragnienie, jakie ma w swym sercu. Gdy uwierzyliśmy w ewangelię, zastawiono przed nami wielką ucztę; dzień po dniu możemy przystępować do tej uczty, współpracując z wewnętrznym działaniem Pana. W ten sposób Chrystus stanie się obfitym działem dla nas, korzystających z niego, jak i innych, z którymi Nim się dzielimy.

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

978-0-7363-7127-8

Liczba stron

46