Nowe przymierze

24,00 

SZANOWNI CZYTELNICY!
Poniżej udostępniamy on-line rozdział pierwszy książki. Zapraszamy do lektury!

Kategorie: ,

Opis

Łaskawy dar Boży przekazywany jest każdemu wierzącemu w udzielonych przez Niego obietnicach, w faktach, jakich dokonał i przymierzach, które ustanowił. Gdy prawidłowo rozumiemy związek, jaki zachodzi między obietnicami, faktami a przymierzami, doświadczamy więcej łaski.

W książce Nowe przymierze autorzy jasno dają do zrozumienia, że musimy przyjmować Boże obietnice przez wiarę i za jej pomocą wprowadzać w życie fakty, które już się dokonały. Mówią również, że mamy prawo sięgać po bogactwa, które udostępnia nam krew Chrystusa, krew wiecznego przymierza. W Jego osobie i dziele wypełniło się wiele wspaniałych i niezwykle drogocennych obietnic, które zostały nam zagwarantowane na podstawie nowego przymierza. W prostym, lecz swoistym stylu Watchman Nee i Witness Lee udzielają każdemu wierzącemu zachęty oraz wskazówek do tego, jak głębiej doświadczać łaski zapisanej przez Boga w przymierzu.

Spis treści

Rozdział pierwszy
Boże obietnice i fakty Zapraszamy do lektury fragmentu książki

Rozdział drugi
Boże przymierze
Znaczenie przymierza
Dlaczego Bóg chciał zawrzeć przymierze z człowiekiem?
Zastosowanie przymierze
Jak możemy poznać Boże przymierze?

Rozdział trzeci
Ogólny szkic nowego przymierza
Nowe przymierze kontynuacją przymierza z Abrahamem
Wady pierwszego przymierza
Nowe przymierze – lepszym przymierzem
Nowe przymierze zawiera Boże obietnice i Boże fakty
Wiek nowego przymierza
Treść nowego przymierza

Rozdział czwarty
Bezpieczeństwo nowego przymierza
Potrzeba krwi
Związek między krwią a przymierzem
Wielka modlitwa

Rozdział piąty
Nowe przymierze i testament
Przymierze, a także testament
Pan Jezus testatorem
Pan Jezus wykonawcą testamentu
Skuteczność testamentu

Rozdział szósty
Charakterystyka zawartości nowego przymierza
I. Oczyszczenie
Dwa aspekty grzechu
Potrzeba przebaczenia grzechów
Bezpieczeństwo przebaczenia
Wyznanie grzechu i przebaczenie

Rozdział siódmy
Charakterystyka zawartości nowego przymierza
II. Życie i moc
Odrodzenie
Prawo życia
Prawa i części wewnętrzne
Dwa warunki poruszania się życia
Dwie funkcje poruszania się życia
Wielka moc poruszania się życia
Kształtowanie Chrystusa w nas, przeobrażenie i upodobnienie do Niego
Bóg pragnie być Bogiem w prawie życia

Rozdział ósmy
Charakterystyka zawartości nowego przymierza
III. Wewnętrzne poznanie
Nauczanie namaszczenia
Dwa sposoby poznawania Boga
Trzy kroki w poznaniu Boga
Poznanie Boga w intuicji
Zewnętrzny wyraz Boga
Potrzeba nieustannego Bożego przebaczenia i oczyszczenia

Informacje dodatkowe

Autor

Watchman Nee, Witness Lee

ISBN

978-0-7363-7044-8

Liczba stron

160