Organiczny aspekt Bożego zbawienia

12,00 

SZANOWNI CZYTELNICY!
Poniżej udostępniamy on-line rozdział pierwszy książki. Zapraszamy do lektury!

Kategorie: ,

Opis

Pełne Boże zbawienie obejmuje wymagane prawem odkupienie, a także zbawienie, które dokonuje się organicznie dzięki Bożemu życiu. Musimy odróżniać od siebie te trzy rzeczy: Boże odkupienie, które ma charakter prawny, Boże zbawienie, które ma charakter organiczny oraz pełne Boże zbawienie, na które składa się Boże odkupienie i Boże zbawienie.

Spis treści

Rozdział pierwszy
Pełne Boże zbawienie ma dwa aspekty: prawny i organiczny Zapraszamy do lektury fragmentu książki

Rozdział drugi
Odrodzenie i pasienie

Rozdział trzeci
Uświęcenie usposobienia i odnowienie

Rozdział czwarty
Przeobrażenie i budowanie

Rozdział piąty
Upodobnienie i przesycenie chwałą

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

0-7363-1513-6

Liczba stron

80