Podstawowe objawienie w Piśmie Świętym

18,00 

SZANOWNI CZYTELNICY!
Poniżej udostępniamy on-line rozdział pierwszy książki. Zapraszamy do lektury!

Opis

Biblia jako kompletne boskie objawienie jest niezwykle głęboka, i choć objawia wiele prawd, jej podstawowe objawienie obejmuje siedem zasadniczych tematów – Boży plan, Chrystusowe odkupienie, zastosowanie przez Ducha, wierzących, kościół, królestwo oraz Nową Jeruzalem.

W książce Podstawowe objawienie w Piśmie Świętym Witness Lee kreśli wyrazisty obraz Biblii jako księgi, której wewnętrzną zawartość można zrozumieć, a także jej doświadczać.

Spis treści

Rozdział pierwszy
Boży plan Zapraszamy do lektury fragmentu książki

Rozdział drugi
Chrystusowe odkupienie

Rozdział trzeci
Działanie Ducha

Rozdział czwarty
Wierzący

Rozdział piąty
Kościół

Rozdział szósty
Królestwo (1)

Rozdział siódmy
Królestwo (2)

Rozdział ósmy
Nowa Jeruzalem – ostateczne spełnienie (1)

Rozdział dziewiąty
Nowa Jeruzalem – ostateczne spełnienie (2)

Rozdział dziesiąty
Nowa Jeruzalem – ostateczne spełnienie (3)

Rozdział jedenasty
Nowa Jeruzalem – ostateczne spełnienie (4)

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

0-7363-0775-3

Liczba stron

144