Posługa Bożego słowa

34,00 

SZANOWNI CZYTELNICY!
Poniżej udostępniamy on-line rozdział pierwszy książki. Zapraszamy do lektury!

Kategorie: ,

Opis

Bóg wypowiada swoje słowo przez człowieka. To najważniejsze dzieło, jakie wykonuje na ziemi. W Starym Testamencie kierował swoje słowo do ludzi za pośrednictwem proroków i ich posługi, natomiast w Nowym Testamencie robił to przez posługę Pana Jezusa, a potem apostołów.

Choć jednak Bóg bardzo cieszy się, gdy pozwala nam wypowiadać słowo, nasza użyteczność jako sług słowa nie wynika z ilości poznania biblijnego ani nawet umiejętności elokwentnego przedstawiania prawdy, lecz z tego, do jakiego stopnia Pan zdołał uporać się z naszymi uczuciami, myślami, opiniami i cechami charakteru. Żebyśmy byli sługami Bożego słowa, musimy najpierw pozwolić Panu ukształtować nasze wnętrze za pomocą wychowawczego działania Ducha Świętego.

Książka Posługa Bożego słowa zawiera cykl poselstw, które wygłosił Watchman Nee w latach 1948-49, a więc po blisko trzydziestu latach usługiwania słowem. Poselstwa te są niezwykle głębokie, pełne światła i ściśle związane z nami oraz naszym stanem przed Panem; objawiają zarówno głębię doświadczenia ich autora, jak i naszą potrzebę otwarcia się na wewnętrzne działanie Ducha Świętego.

Spis treści

Część pierwsza: Usługujący

Rozdział pierwszy
Trzy rodzaje sług słowa Zapraszamy do lektury fragmentu książki

Rozdział drugi
Treść słowa i jego przekazywanie

Rozdział trzeci
Bieg i posługa Pawła

Rozdział czwarty
Szczyt posługi słowa

Część druga: Słowo Boże

Rozdział piąty
Podstawa Słowa

Rozdział szósty
Interpretacja przez Ducha Świętego

Rozdział siódmy
Objawienie Ducha Świętego

Rozdział ósmy
Chrystus Słowem Bożym

Rozdział dziewiąty
Poznanie Słowa Bożego poprzez Chrystusa

Część trzecia: Posługa

Rozdział dziesiąty
Podstawa posługi

Rozdział jedenasty
Objawienie a myśli

Rozdział dwunasty
Brzemię a słowo

Rozdział trzynasty
Karcenie przez Ducha a słowo

Rozdział czternasty
Słowo a nasza pamięć

Rozdział piętnasty
Słowo a nasze uczucia

Rozdział szesnasty
Słowo a uwalnianie ducha

Rozdział siedemnasty
Kilka rzeczy, na które winniśmy zwracać uwagę podczas przemawiania

Część czwarta: Słuchacze

Rozdział osiemnasty
Słuchacze słowa

Informacje dodatkowe

Autor

Watchman Nee

ISBN

0-7363-3101-8

Liczba stron

340