Promocja!

Społeczność na temat pilnej potrzeby witalności grup, tomy 1-2

43,00 

Opis

Książka ta składa się z poselstw wygłoszonych przez Witnessa Lee w okresie od sierpnia 1992 r. do kwietnia 1993 r. w Anaheim, w Kalifornii.

Spis treści

Poselstwo pierwsze
Społeczność dotycząca praktyki spotkań grupowych w obrębie drogi ustanowionej przez Boga

Poselstwo drugie
Praktykowanie spotkań grupowych w obrębie drogi ustanowionej przez Boga

Poselstwo trzecie
Praktyczna społeczność na temat praktykowania witalnych grup

Poselstwo czwarte
Praktykowanie grup z dłuższym namysłem, modlitwą i trudem

Poselstwo piąte
Praktyczna społeczność na temat spotkań grupowych

Poselstwo szóste
Praktykować grupy, poddani właściwym ustaleniom i przywództwu

Poselstwo siódme
Witalne grupy w życiu kościoła (1)

Poselstwo ósme
Witalne grupy w życiu kościoła (2)

Poselstwo dziewiąte
Witalne grupy w życiu kościoła (3)

Poselstwo dziesiąte
Budowanie witalnych grup (1)

Poselstwo jedenaste
Budowanie witalnych grup (2)

Poselstwo dwunaste
Jednomyślność, modlitwa i uwalnianie ducha ze względu na scalanie

Poselstwo trzynaste
Modlić się dzięki ćwiczeniu swojego ducha w celu uwolnienia Ducha Świętego i uczestniczyć w wylaniu Ducha mocy, mocy z wysoka, oraz w Jego dynamicznej sile oddziaływania, by głosić ewangelię i usługiwać Chrystusem

Poselstwo czternaste
Istotne kwestie dotyczące praktykowania witalnych grup

Poselstwo piętnaste
Jeszcze jedna szczera rozmowa o praktykowaniu witalnych grup

Poselstwo szesnaste
Nieść brzemię przepełnionej miłością Bożej troski o grzeszników i przemieniać ich w członki Chrystusa w celu realizacji Bożej ekonomii

Poselstwo siedemnaste
Więcej społeczności na temat żywej zawartości grup witalnych

Poselstwo osiemnaste
Wzajemne nauczanie na spotkaniach grupowych poprzez wzajemne zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi

Poselstwo dziewiętnaste
Ponosić koszt, by uczyć się boskich prawd i praktykować wzajemne nauczanie w grupach witalnych

Poselstwo dwudzieste
Wizja niezbędna do realizacji grup witalnych

Poselstwo dwudzieste pierwsze
Jak kontaktować się z ludźmi i ich pozyskiwać

Poselstwo dwudzieste drugie
Osiągnąć witalność dzięki modlitwie, przygotowywać kandydatów ewangelizacyjnych i wykupywać czas, by uczyć się prawdy

Poselstwo dwudzieste trzecie
Przynoszenie owocu i zdeterminowane życie modlitewne

Poselstwo dwudzieste czwarte
Stawać się witalnymi i uwitalniać innych

Poselstwo dwudzieste piąte
Przezwyciężać trzy warstwy przeszkód za pośrednictwem grup witalnych

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

Liczba stron

276

ISBN

978-1-5360-1940-7, 978-0-7363-9240-2