Studium krystalizujące Listu do Rzymian

28,00 

Opis

List do Rzymian to księga na temat Bożej ewangelii. Żadna inna księga Biblii nie przedstawia Bożej ewangelii w sposób tak wyczerpujący. W Studium krystalizującym Listu do Rzymian Witness Lee pokazuje, że centrum ewangelii stanowi Jezus Chrystus, Bóg-człowiek; że zawartością ewangelii jest dynamiczne zbawienie Boże w jego pełni oraz że ewangelia składa się z Bożej sprawiedliwości, życia Chrystusa i wiary wierzących. Centrum, zawartość i skład ewangelii to po prostu Chrystus: On jest źródłem naszego pełnego zbawienia, a także naszą sprawiedliwością, życiem i wiarą.

Spis treści

Poselstwa pierwsze — trzecie
Centrum Bożej ewangelii — Jezus Chrystus, Bóg-człowiek (1) — (3)

Poselstwo czwarte
Treść Bożej ewangelii — dynamiczne Boże zbawienie w jego pełni

Poselstwa piąte — jedenaste
Struktura Bożej ewangelii — sprawiedliwość Boga, życie Chrystusa i wiara wierzących (1) — (7)

Poselstwo dwunaste
Boskie przeniesienie wierzących z Adama w Chrystusa

Poselstwa trzynaste — czternaste
Duch życia (1) — (2)

Poselstwa piętnaste — szesnaste
Ludzki duch wierzących (1) — (2)

Poselstwo siedemnaste
Najwspanialsze, najdoskonalsze, najbardziej tajemnicze i wszechzawierające przeobrażenia, przez jakie przeszedł wieczny i Trójjedyny Bóg, stając się człowiekiem

Poselstwo osiemnaste
Ustanowienie człowieczeństwa Chrystusa

Poselstwa dziewiętnaste — dwudzieste czwarte
Boża łaska (1) — (6)

Poselstwa dwudzieste piąte — dwudzieste szóste
Zwiastowanie ewangelii (1) — (2)

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

0-7363-0875-X

Liczba stron

300