Studium krystalizujące Listu do Rzymian

28,00 

Opis

List do Rzymian to księga na temat Bożej ewangelii. Żadna inna księga Biblii nie przedstawia Bożej ewangelii w sposób tak wyczerpujący. W Studium krystalizującym Listu do Rzymian Witness Lee pokazuje, że centrum ewangelii stanowi Jezus Chrystus, Bóg-człowiek; że zawartością ewangelii jest dynamiczne zbawienie Boże w jego pełni oraz że ewangelia składa się z Bożej sprawiedliwości, życia Chrystusa i wiary wierzących. Centrum, zawartość i skład ewangelii to po prostu Chrystus: On jest źródłem naszego pełnego zbawienia, a także naszą sprawiedliwością, życiem i wiarą.

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

0-7363-0875-X

Liczba stron

300