Studium życia Księgi Rodzaju, tom 2

27,00 

Opis

Kościół istnieje na ziemi od dwudziestu stuleci. W tym rozległym okresie napisano wiele komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Większość z nich jednak zajmuje się jedynie obiektywną, doktrynalną stroną boskiego objawienia, pomijając kwestię życia. Z tego powodu Witness Lee otrzymał od Pana brzemię, by przygotować cykl poselstw poświęconych wszystkim księgom Pisma Świętego, pod wspólnym tytułem Studium życia Biblii. Udało mu się tego dokonać w latach 1974-1994.

W ciągu ostatnich pięciuset lat poznanie Pana i Jego prawdy przez Kościół stale wzrasta. Studium życia Biblii, monumentalne i klasyczne dzieło Witnessa Lee, opiera się na tym, co Pan objawił swojemu Kościołowi na przestrzeni minionych pięciu wieków, i stanowi dalsze tego rozwinięcie. Autor Studium pokazuje, że już od pierwszych stron Biblii, gdy Bóg umieścił Adama przed drzewem życia, Jego pragnienie wobec człowieka koncentruje się na tym, by udzielać mu swego życia przez Jezusa Chrystusa. Temat ten przewija się przez każdą księgę Pisma, a szczególnie wydatnie eksponuje go pierwsze pięć ksiąg Biblii, tzw. Pięcioksiąg.

Studium życia Księgi Rodzaju, jak również kolejne tomy tego cyklu, dobitnie potwierdza słowa Pana, że całe Pismo Święte, począwszy od Mojżesza, a skończywszy na prorokach, świadczy o Nim – o Tym, który jest naszym życiem i który chce zaopatrywać nas w życie.

Spis treści

Poselstwo osiemnaste
Pierwszy upadek człowieka

Poselstwo dziewiętnaste
Bóg zaradza pierwszemu upadkowi człowieka (1)

Poselstwo dwudzieste
Wąż, kobieta i nasienie kobiety

Poselstwo dwudzieste pierwsze
Bóg zaradza pierwszemu upadkowi człowieka (2)

Poselstwo dwudzieste drugie
Drugi upadek człowieka (1)

Poselstwo dwudzieste trzecie
Kain i Abel

Poselstwa dwudzieste czwarte — dwudzieste piąte
Drugi upadek człowieka (2) — (3)

Poselstwo dwudzieste szóste
Sposób ucieczki od ostatecznego wyniku upadku człowieka

Poselstwo dwudzieste siódme
Trzeci upadek człowieka

Poselstwo dwudzieste ósme
Sposób zbawienia od trzeciego upadku człowieka (1)

Poselstwo dwudzieste dziewiąte
Życie i dzieło, które dokonały zmiany wieku

Poselstwo trzydzieste
Sposób zbawienia od trzeciego upadku człowieka (2)

Poselstwo trzydzieste pierwsze
Zbawieni przez wodę

Poselstwa trzydzieste drugie — trzydzieste piąte
Życie w zmartwychwstaniu (1) — (4)

Poselstwo trzydzieste szóste
Czwarty upadek człowieka

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

0-7363-3095-X

Liczba stron

272