Studium życia Księgi Rodzaju, tom 6

25,00 

Opis

Kościół istnieje na ziemi od dwudziestu stuleci. W tym rozległym okresie napisano wiele komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Większość z nich jednak zajmuje się jedynie obiektywną, doktrynalną stroną boskiego objawienia, pomijając kwestię życia. Z tego powodu Witness Lee otrzymał od Pana brzemię, by przygotować cykl poselstw poświęconych wszystkim księgom Pisma Świętego, pod wspólnym tytułem Studium życia Biblii. Udało mu się tego dokonać w latach 1974-1994.

W ciągu ostatnich pięciuset lat poznanie Pana i Jego prawdy przez Kościół stale wzrasta. Studium życia Biblii, monumentalne i klasyczne dzieło Witnessa Lee, opiera się na tym, co Pan objawił swojemu Kościołowi na przestrzeni minionych pięciu wieków, i stanowi dalsze tego rozwinięcie. Autor Studium pokazuje, że już od pierwszych stron Biblii, gdy Bóg umieścił Adama przed drzewem życia, Jego pragnienie wobec człowieka koncentruje się na tym, by udzielać mu swego życia przez Jezusa Chrystusa. Temat ten przewija się przez każdą księgę Pisma, a szczególnie wydatnie eksponuje go pierwsze pięć ksiąg Biblii, tzw. Pięcioksiąg.

Studium życia Księgi Rodzaju, jak również kolejne tomy tego cyklu, dobitnie potwierdza słowa Pana, że całe Pismo Święte, począwszy od Mojżesza, a skończywszy na prorokach, świadczy o Nim – o Tym, który jest naszym życiem i który chce zaopatrywać nas w życie.

Spis treści

Poselstwa dziewięćdziesiąte drugie — dziewięćdziesiąte trzecie
Dojrzałość —
Osiąganie dojrzałości (1) — (2)

Poselstwo dziewięćdziesiąte czwarte
Dojrzałość —
Przejaw dojrzałości (1)

Poselstwo dziewięćdziesiąte piąte
Błogosławieństwo

Poselstwo dziewięćdziesiąte szóste
Przeniesienie pierworództwa w Piśmie

Poselstwa dziewięćdziesiąte siódme — dziewięćdziesiąte dziewiąte
Dojrzałość —
Przejaw dojrzałości (2) — (4)

Poselstwa setne — sto pierwsze
Duchowe znaczenie błogosławieństwa zawartego w proroctwie na temat Judy, Zabulona i Issachara (1) — (2)

Poselstwo sto drugie
Dojrzałość —
Przejaw dojrzałości (5)

Poselstwo sto trzecie
Duchowe znaczenie Dana, Gada, Aszera i Neftalego

Poselstwo sto czwarte
Dojrzałość —
Przejaw dojrzałości (6)

Poselstwa sto piąte — sto siódme
Duchowe znaczenie Józefa i Beniamina (1) — (3)

Poselstwo sto ósme
Ostateczne ukoronowanie Bożego działania w Biblii

Poselstwo sto dziewiąte
Dojrzałość —
Przejaw dojrzałości (7)

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

0-7363-3099-2

Liczba stron

234