Studium życia Księgi Wyjścia, tom 2

26,00 

Opis

Kościół istnieje na ziemi od dwudziestu stuleci. W tym rozległym okresie napisano wiele komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Większość z nich jednak zajmuje się jedynie obiektywną, doktrynalną stroną boskiego objawienia, pomijając kwestię życia. Z tego powodu Witness Lee otrzymał od Pana brzemię, by przygotować cykl poselstw poświęconych wszystkim księgom Pisma Świętego, pod wspólnym tytułem Studium życia Biblii. Udało mu się tego dokonać w latach 1974-1994.

W ciągu ostatnich pięciuset lat poznanie Pana i Jego prawdy przez Kościół stale wzrasta. Studium życia Biblii, monumentalne i klasyczne dzieło Witnessa Lee, opiera się na tym, co Pan objawił swojemu Kościołowi na przestrzeni minionych pięciu wieków, i stanowi dalsze tego rozwinięcie. Autor Studium pokazuje, że już od pierwszych stron Biblii, gdy Bóg umieścił Adama przed drzewem życia, Jego pragnienie wobec człowieka koncentruje się na tym, by udzielać mu swego życia przez Jezusa Chrystusa. Temat ten przewija się przez każdą księgę Pisma, a szczególnie wydatnie eksponuje go pierwsze pięć ksiąg Biblii, tzw. Pięcioksiąg.

Studium życia Księgi Wyjścia, jak również inne tomy tego cyklu, dobitnie potwierdza słowa Pana, że całe Pismo Święte, począwszy od Mojżesza, a skończywszy na prorokach, świadczy o Nim – o Tym, który jest naszym życiem i który chce zaopatrywać nas w życie.

Spis treści

Poselstwa dwudzieste trzecie — dwudzieste piąte
Pascha (1) — (3)

Poselstwa dwudzieste szóste — dwudzieste siódme
Wyjście Izraela z Egiptu (1) — (2)

Poselstwo dwudzieste ósme
Ostatnia walka faraona

Poselstwo dwudzieste dziewiąte
Przejście Izraela przez Morze Czerwone

Poselstwo trzydzieste
Doświadczenie Izraela w Mara

Poselstwo trzydzieste pierwsze
Doświadczenie Izraela w Elim

Poselstwo trzydzieste drugie
Doświadczenie manny

Poselstwo trzydzieste trzecie
Bóg rozprawia się z upadłym ciałem swego ludu

Poselstwo trzydzieste czwarte
Zmiana diety

Poselstwa trzydzieste piąte — trzydzieste dziewiąte
Niebiańska dieta – manna (1) — (5)

Poselstwa czterdzieste — czterdzieste pierwsze
Żywa woda z uderzonej skały (1) — (2)

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

978-0-7363-4368-8

Liczba stron

236