Studium życia Księgi Wyjścia, tom 3

28,00 

Opis

Kościół istnieje na ziemi od dwudziestu stuleci. W tym rozległym okresie napisano wiele komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Większość z nich jednak zajmuje się jedynie obiektywną, doktrynalną stroną boskiego objawienia, pomijając kwestię życia. Z tego powodu Witness Lee otrzymał od Pana brzemię, by przygotować cykl poselstw poświęconych wszystkim księgom Pisma Świętego, pod wspólnym tytułem Studium życia Biblii. Udało mu się tego dokonać w latach 1974-1994.

W ciągu ostatnich pięciuset lat poznanie Pana i Jego prawdy przez Kościół stale wzrasta. Studium życia Biblii, monumentalne i klasyczne dzieło Witnessa Lee, opiera się na tym, co Pan objawił swojemu Kościołowi na przestrzeni minionych pięciu wieków, i stanowi dalsze tego rozwinięcie. Autor Studium pokazuje, że już od pierwszych stron Biblii, gdy Bóg umieścił Adama przed drzewem życia, Jego pragnienie wobec człowieka koncentruje się na tym, by udzielać mu swego życia przez Jezusa Chrystusa. Temat ten przewija się przez każdą księgę Pisma, a szczególnie wydatnie eksponuje go pierwsze pięć ksiąg Biblii, tzw. Pięcioksiąg.

Studium życia Księgi Wyjścia, jak również inne tomy tego cyklu, dobitnie potwierdza słowa Pana, że całe Pismo Święte, począwszy od Mojżesza, a skończywszy na prorokach, świadczy o Nim – o Tym, który jest naszym życiem i który chce zaopatrywać nas w życie.

Spis treści

Poselstwo czterdzieste drugie
Woda życia w zmartwychwstaniu

Poselstwa czterdzieste trzecie — czterdzieste czwarte
Pić żywą wodę (1) — (2)

Poselstwo czterdzieste piąte
Wylewać z siebie wodę życia

Poselstwo czterdzieste szóste
Pokonanie Amaleka

Poselstwo czterdzieste siódme
Ciągła walka z Amalekiem

Poselstwo czterdzieste ósme
Amalek przeciwieństwem królestwa

Poselstwo czterdzieste dziewiąte
Typ królestwa

Poselstwo pięćdziesiąte
Wprowadzeni w obecność Boga i w poznanie Jego

Poselstwo pięćdziesiąte pierwsze
Boże świadectwo objawia Boga Jego ludowi

Poselstwo pięćdziesiąte drugie
Prawo żywym Słowem Boga, wlewającym Jego substancję w tych, którzy Go w miłości szukają

Poselstwo pięćdziesiąte trzecie
Nadając prawo swojemu ludowi, Bóg szuka tych, którzy Go kochają

Poselstwa pięćdziesiąte czwarte — pięćdziesiąte piąte
Zachowywać Boże prawo, kochając Go i Jego Słowo oraz stając się jedno z Nim (1) — (2)

Poselstwa pięćdziesiąte szóste — pięćdziesiąte siódme
Jak ci, którzy w Starym Testamencie szukali Boga, radowali się Jego prawem (1) — (2)

Poselstwo pięćdziesiąte ósme
Funkcja Bożego prawa, Jego żywego Słowa, wobec tych, którzy w miłości Go szukają

Poselstwa pięćdziesiąte dziewiąte — sześćdziesiąte
Błogosławieństwo poprzez Boże prawo — Jego żywe Słowo — dla tych, którzy w miłości Go szukają (1) — (2)

Poselstwa sześćdziesiąte pierwsze — sześćdziesiąte trzecie
Negatywny aspekt nadania prawa i jego funkcji (1) — (3)

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

978-0-7363-4369-5

Liczba stron

268