Studium życia Księgi Wyjścia, tom 5

25,00 

Opis

Kościół istnieje na ziemi od dwudziestu stuleci. W tym rozległym okresie napisano wiele komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Większość z nich jednak zajmuje się jedynie obiektywną, doktrynalną stroną boskiego objawienia, pomijając kwestię życia. Z tego powodu Witness Lee otrzymał od Pana brzemię, by przygotować cykl poselstw poświęconych wszystkim księgom Pisma Świętego, pod wspólnym tytułem Studium życia Biblii. Udało mu się tego dokonać w latach 1974-1994.

W ciągu ostatnich pięciuset lat poznanie Pana i Jego prawdy przez Kościół stale wzrasta. Studium życia Biblii, monumentalne i klasyczne dzieło Witnessa Lee, opiera się na tym, co Pan objawił swojemu Kościołowi na przestrzeni minionych pięciu wieków, i stanowi dalsze tego rozwinięcie. Autor Studium pokazuje, że już od pierwszych stron Biblii, gdy Bóg umieścił Adama przed drzewem życia, Jego pragnienie wobec człowieka koncentruje się na tym, by udzielać mu swego życia przez Jezusa Chrystusa. Temat ten przewija się przez każdą księgę Pisma, a szczególnie wydatnie eksponuje go pierwsze pięć ksiąg Biblii, tzw. Pięcioksiąg.

Studium życia Księgi Wyjścia, jak również inne tomy tego cyklu, dobitnie potwierdza słowa Pana, że całe Pismo Święte, począwszy od Mojżesza, a skończywszy na prorokach, świadczy o Nim – o Tym, który jest naszym życiem i który chce zaopatrywać nas w życie.

Spis treści

Poselstwa osiemdziesiąte czwarte — osiemdziesiąte dziewiąte
Arka Świadectwa (1) — (6)

Poselstwa dziewięćdziesiąte — dziewięćdziesiąte pierwsze
Stół na chleby obecności (1) — (2)

Poselstwa dziewięćdziesiąte drugie — dziewięćdziesiąte trzecie
Świecznik (1) — (2)

Poselstwo dziewięćdziesiąte czwarte
Świecznik (3) Wzrost, rozkrzewianie się, pączkowanie i rozkwitanie służy świeceniu światła

Poselstwa dziewięćdziesiąte piąte — dziewięćdziesiąte szóste
Przykrycie przybytku (1) — (2)

Poselstwa dziewięćdziesiąte siódme — dziewięćdziesiąte ósme
Deski przybytku (1) — (2)

Poselstwa dziewięćdziesiąte dziewiąte — setne
Zasłona przybytku (1) — (2)

Poselstwa sto pierwsze — sto trzecie
Kotara u drzwi do namiotu (1) — (3)

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

978-0-7363-4371-8

Liczba stron

212