Życio-studium Listu do Efezjan, tom 1

17,00 

Opis

Kościół istnieje na ziemi od dwudziestu stuleci. W tym rozległym okresie napisano wiele komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Większość z nich jednak zajmuje się jedynie obiektywną, doktrynalną stroną boskiego objawienia, pomijając kwestię życia. Z tego powodu Witness Lee otrzymał od Pana brzemię, by przygotować cykl poselstw poświęconych wszystkim księgom Pisma Świętego, pod wspólnym tytułem Studium życia Biblii. Udało mu się tego dokonać w latach 1974-1994.

W ciągu ostatnich pięciuset lat poznanie Pana i Jego prawdy przez Kościół stale wzrasta. Studium życia Biblii, monumentalne i klasyczne dzieło Witnessa Lee, opiera się na tym, co Pan objawił swojemu Kościołowi na przestrzeni minionych pięciu wieków, i stanowi dalsze tego rozwinięcie. Autor Studium pokazuje, że już od pierwszych stron Biblii, gdy Bóg umieścił Adama przed drzewem życia, Jego pragnienie wobec człowieka koncentruje się na tym, by udzielać mu swego życia przez Jezusa Chrystusa. Temat ten przewija się przez każdą księgę Pisma, a szczególnie wydatnie eksponuje go pierwsze pięć ksiąg Biblii, tzw. Pięcioksiąg.

Życio-studium Listu do Efezjan, jak również inne tomy tego cyklu, dobitnie potwierdza słowa Pana, że całe Pismo Święte, począwszy od Mojżesza, a skończywszy na prorokach, świadczy o Nim – o Tym, który jest naszym życiem i który chce zaopatrywać nas w życie.

Spis treści

Poselstwo pierwsze
Słowo wstępne do Listu do Efezjan

Poselstwo drugie
Trzy aspekty wychwalania

Poselstwo trzecie
Wybrani, by być świętymi

Poselstwo czwarte
Przeznaczeni do synostwa

Poselstwo piąte
Uwielbienie chwały Bożej łaski

Poselstwo szóste
Odkupienie w Synu

Poselstwo siódme
Tajemnica woli Bożej

Poselstwa ósme — dziesiąte
Aby uporządkować wszystko w Chrystusie jako Głowie (1) — (3)

Poselstwo jedenaste
Nowotestamentowi wierzący dla uwielbienia chwały Bożej

Poselstwo dwunaste
Zapieczętowani Duchem Świętym

Poselstwo trzynaste
Rękojmia naszego dziedzictwa

Poselstwo czternaste
Duch mądrości i objawienia orz oczy naszego serca

Poselstwo piętnaste
Nadzieja Bożego powołania i bogactwo chwały Bożego dziedzictwa w świętych

Poselstwo szesnaste
Przemożny ogrom mocy Bożej

Poselstwo siedemnaste
Chrystus dany jako Głowa ponad wszystkim Kościołowi

Poselstwo osiemnaste
Kościół, który jest Ciałem Chrystusa

Poselstwo dziewiętnaste
Trójjedyny Bóg udzielony do naszego wnętrza i wpracowany w naszą istotę

Poselstwo dwudzieste
Umarli w występkach i grzechach

Poselstwo dwudzieste pierwsze
Zbawieni łaską, aby być Bożym arcydziełem

Poselstwo dwudzieste drugie
Niegdyś dalecy, ale teraz bliscy

Poselstwo dwudzieste trzecie
Zburzenie odgradzającego muru podziału

Poselstwo dwudzieste czwarte
Dwóch stworzonych w jednego nowego człowieka

Poselstwo dwudzieste piąte
Przyoblekanie się w nowego człowieka

Poselstwo dwudzieste szóste
Pojednani z Bogiem w jednym Ciele oraz współobywatele świętych i członkowie Bożego domostwa

Poselstwo dwudzieste siódme
Rośnięcie na świętą świątynię oraz budowanie się na mieszkanie Boga

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

0-87083-812-1

Liczba stron

248