Życio-studium Listu do Efezjan, tom 3

14,00 

Opis

Kościół istnieje na ziemi od dwudziestu stuleci. W tym rozległym okresie napisano wiele komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Większość z nich jednak zajmuje się jedynie obiektywną, doktrynalną stroną boskiego objawienia, pomijając kwestię życia. Z tego powodu Witness Lee otrzymał od Pana brzemię, by przygotować cykl poselstw poświęconych wszystkim księgom Pisma Świętego, pod wspólnym tytułem Studium życia Biblii. Udało mu się tego dokonać w latach 1974-1994.

W ciągu ostatnich pięciuset lat poznanie Pana i Jego prawdy przez Kościół stale wzrasta. Studium życia Biblii, monumentalne i klasyczne dzieło Witnessa Lee, opiera się na tym, co Pan objawił swojemu Kościołowi na przestrzeni minionych pięciu wieków, i stanowi dalsze tego rozwinięcie. Autor Studium pokazuje, że już od pierwszych stron Biblii, gdy Bóg umieścił Adama przed drzewem życia, Jego pragnienie wobec człowieka koncentruje się na tym, by udzielać mu swego życia przez Jezusa Chrystusa. Temat ten przewija się przez każdą księgę Pisma, a szczególnie wydatnie eksponuje go pierwsze pięć ksiąg Biblii, tzw. Pięcioksiąg.

Życio-studium Listu do Efezjan, jak również inne tomy tego cyklu, dobitnie potwierdza słowa Pana, że całe Pismo Święte, począwszy od Mojżesza, a skończywszy na prorokach, świadczy o Nim – o Tym, który jest naszym życiem i który chce zaopatrywać nas w życie.

Spis treści

Poselstwo czterdzieste ósme
Życie, które nie zasmuca Bożego Ducha Świętego

Poselstwo czterdzieste dziewiąte
Podsumowanie uczenia się Chrystusa

Poselstwo pięćdziesiąte
Życie w miłości i świetle

Poselstwo pięćdziesiąte pierwsze
Życie przez bycie napełnionym w duchu

Poselstwo pięćdziesiąte drugie
Życie w więzi pomiędzy żoną i mężem

Poselstwo pięćdziesiąte trzecie
Tajemniczy typ Chrystusa i Kościoła

Poselstwo pięćdziesiąte czwarte
Chrystus uświęca Kościół przez oczyszczenie go

Poselstwo pięćdziesiąte piąte
Chrystus w trzech etapach

Poselstwo pięćdziesiąte szóste
Uświęcanie, oczyszczanie, żywienie i pielęgnowanie (1)

Poselstwo pięćdziesiąte siódme
W jaki sposób Chrystus otacza Kościół chwałą

Poselstwo pięćdziesiąte ósme
Uświęcanie, oczyszczanie, żywienie i pielęgnowanie (2)

Poselstwo pięćdziesiąte dziewiąte
Bóg pragnie chwalebnego Kościoła

Poselstwo sześćdziesiąte
Doświadczanie Chrystusa w Bożej ekonomii

Poselstwo sześćdziesiąte pierwsze
Podsumowanie napomnienia w rozdziale piątym

Poselstwo sześćdziesiąte drugie
Życie wierzących w stosunkach pomiędzy dziećmi i ojcami oraz pomiędzy niewolnikami i panami

Poselstwo sześćdziesiąte trzecie
Walka dla rozprawienia się z duchowym wrogiem

Poselstwa sześćdziesiąte czwarte — sześćdziesiąte piąte
Pełna zbroja Boża (1) — (2)

Poselstwo sześćdziesiąte szóste
Zastosowanie przez modlitwę

Poselstwo sześćdziesiąte siódme
Zakończenie

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

0-7363-1669-8

Liczba stron

160