Życio-studium Listu do Rzymian, tom 3

14,00 

Opis

Kościół istnieje na ziemi od dwudziestu stuleci. W tym rozległym okresie napisano wiele komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Większość z nich jednak zajmuje się jedynie obiektywną, doktrynalną stroną boskiego objawienia, pomijając kwestię życia. Z tego powodu Witness Lee otrzymał od Pana brzemię, by przygotować cykl poselstw poświęconych wszystkim księgom Pisma Świętego, pod wspólnym tytułem Studium życia Biblii. Udało mu się tego dokonać w latach 1974-1994.

W ciągu ostatnich pięciuset lat poznanie Pana i Jego prawdy przez Kościół stale wzrasta. Studium życia Biblii, monumentalne i klasyczne dzieło Witnessa Lee, opiera się na tym, co Pan objawił swojemu Kościołowi na przestrzeni minionych pięciu wieków, i stanowi dalsze tego rozwinięcie. Autor Studium pokazuje, że już od pierwszych stron Biblii, gdy Bóg umieścił Adama przed drzewem życia, Jego pragnienie wobec człowieka koncentruje się na tym, by udzielać mu swego życia przez Jezusa Chrystusa. Temat ten przewija się przez każdą księgę Pisma, a szczególnie wydatnie eksponuje go pierwsze pięć ksiąg Biblii, tzw. Pięcioksiąg.

Życio-studium Listu do Rzymian, jak również inne tomy tego cyklu, dobitnie potwierdza słowa Pana, że całe Pismo Święte, począwszy od Mojżesza, a skończywszy na prorokach, świadczy o Nim – o Tym, który jest naszym życiem i który chce zaopatrywać nas w życie.

Spis treści

Poselstwo trzydzieste drugie
Podstawowa myśl w Liście do Rzymian

Poselstwo trzydzieste trzecie
Główne punkty w rozdziałach od piątego do ósmego

Poselstwo trzydzieste czwarte
Uwolnieni od grzechu, prawa i ciała

Poselstwa trzydzieste piąte — trzydzieste szóste
Uwolnieni od śmierci (1) — (2)

Poselstwo trzydzieste siódme
Prawo w rozdziałach siódmym i ósmym Listu do Rzymian

Poselstwo trzydzieste ósme
Życie i śmierć w rozdziałach od piątego do ósmego Listu do Rzymian

Poselstwo trzydzieste dziewiąte
Trwanie w Chrystusie przez zajmowanie się duchem

Poselstwo czterdzieste
Zbawieni w życiu od grzechu i światowości

Poselstwo czterdzieste pierwsze
Zbawieni w życiu od naturalności

Poselstwo czterdzieste drugie
Zbawieni w życiu od indywidualizmu

Poselstwo czterdzieste trzecie
Zbawieni w życiu od skłonności do podziałów

Poselstwa czterdzieste czwarte — czterdzieste piąte
Zbawieni w życiu od podobieństwa do ego (1) — (2)

Poselstwo czterdzieste szóste
Królowanie w życiu przez łaskę

Poselstwo czterdzieste siódme
Znaczenie królowania w życiu

Poselstwo czterdzieste ósme
Królowanie w życiu nad śmiercią

Poselstwo czterdzieste dziewiąte
Królowanie w życiu nad Szatanem

Poselstwo pięćdziesiąte
Ciało i duch

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

0-7363-1672-8

Liczba stron

168