Życio-studium Listu do Rzymian, tom 4

14,00 

Opis

Kościół istnieje na ziemi od dwudziestu stuleci. W tym rozległym okresie napisano wiele komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Większość z nich jednak zajmuje się jedynie obiektywną, doktrynalną stroną boskiego objawienia, pomijając kwestię życia. Z tego powodu Witness Lee otrzymał od Pana brzemię, by przygotować cykl poselstw poświęconych wszystkim księgom Pisma Świętego, pod wspólnym tytułem Studium życia Biblii. Udało mu się tego dokonać w latach 1974-1994.

W ciągu ostatnich pięciuset lat poznanie Pana i Jego prawdy przez Kościół stale wzrasta. Studium życia Biblii, monumentalne i klasyczne dzieło Witnessa Lee, opiera się na tym, co Pan objawił swojemu Kościołowi na przestrzeni minionych pięciu wieków, i stanowi dalsze tego rozwinięcie. Autor Studium pokazuje, że już od pierwszych stron Biblii, gdy Bóg umieścił Adama przed drzewem życia, Jego pragnienie wobec człowieka koncentruje się na tym, by udzielać mu swego życia przez Jezusa Chrystusa. Temat ten przewija się przez każdą księgę Pisma, a szczególnie wydatnie eksponuje go pierwsze pięć ksiąg Biblii, tzw. Pięcioksiąg.

Życio-studium Listu do Rzymian, jak również inne tomy tego cyklu, dobitnie potwierdza słowa Pana, że całe Pismo Święte, począwszy od Mojżesza, a skończywszy na prorokach, świadczy o Nim – o Tym, który jest naszym życiem i który chce zaopatrywać nas w życie.

Spis treści

Poselstwo pięćdziesiąte pierwsze
Służenie w ewangelii Jego Syna

Poselstwo pięćdziesiąte drugie
Mianowanie

Poselstwo pięćdziesiąte trzecie
Synostwo w Liście do Rzymian

Poselstwo pięćdziesiąte czwarte
Mianowanie przez zmartwychwstanie

Poselstwo pięćdziesiąte piąte
Mianowanie przez Ducha świętości

Poselstwo pięćdziesiąte szóste
Mianowanie przez zespolonego ducha

Poselstwo pięćdziesiąte siódme
Sprawiedliwość — moc ewangelii

Poselstwo pięćdziesiąte ósme
Wybranie łaski

Poselstwo pięćdziesiąte dziewiąte
Praktyka życia Ciała

Poselstwo sześćdziesiąte
Udzielanie się Trójjedynego Boga dla wypełnienia Jego zamiaru

Poselstwo sześćdziesiąte pierwsze
Udzielanie się Trójjedynego Boga według Jego sprawiedliwości, przez Jego świętość i ku Jego chwale

Poselstwo sześćdziesiąte drugie
Życie Trójjedynego Boga udzielane do wnętrza trójczęściowego człowieka

Poselstwo sześćdziesiąte trzecie
Życie nie wymienione, lecz wszczepione

Poselstwa sześćdziesiąte czwarte — sześćdziesiąte piąte
Przeobrażenie i upodobnienie przez wszczepione życie (1) — (2)

Poselstwo sześćdziesiąte szóste
Bóg potępił grzech w ciele

Poselstwo sześćdziesiąte siódme
Przetworzony Bóg prawem Ducha życia

Poselstwo sześćdziesiąte ósme
Bóg potępia grzech w ciele, abyśmy mogli być w duchu

Poselstwo sześćdziesiąte dziewiąte
Być w duchu, aby doświadczać działania Ducha

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

0-7363-1673-6

Liczba stron

168