Nr 17 — Boże udzielanie

3,00 

Kategoria:

Opis

Przedmowa
Bóg pragnie, by człowiek wyrażał Go i reprezentował na ziemi. W tym celu stworzył człowieka jako puste naczynie i umieścił go przed drzewem życia, ukazując tym samym swój zamysł — by człowiek spożył Boga, źródło życia, i wypełnił się Nim. Dzięki karmieniu się Chrystusem jako drzewem życia człowiek przyjmuje Boga do swego wnętrza i zawiera Go w sobie, a Bóg udziela się wówczas człowiekowi. W tym numerze „Strumienia” chcemy przyjrzeć się dokładnie Bożemu udzielaniu, czyli temu, w jaki sposób Bóg udziela siebie człowiekowi, wypełniając przez to swój cel.

„Boża tajemnica to Jego ukryty cel, którym jest udzielić się wybranym przez siebie ludziom. Dlatego właśnie istnieje coś takiego jak ekonomia Bożej tajemnicy. Tajemnica ta była przez wieki ukryta w Bogu, lecz teraz nowotestamentowi wierzący, oświeceni przez Niego, mogą ją zobaczyć” (Ef 3,9, przypis 2, Recovery Version of the New Testament). Niech Pan błogosławi lekturę tego czasopisma i oświeci przez nie „wszystkich, by ujrzeli, czym jest ekonomia tajemnicy” (Ef 3,9; gr.).

Spis treści
● Ekonomia i udzielanie się Boga
● Dwie zasady postępowania — zasada życia albo zasada oparta na tym, co słuszne i niesłuszne
● Boskie udzielanie