Nr 15 — Człowiek naczyniem

3,00 

Kategoria:

Opis

Przedmowa
Zgodnie z Bożym objawieniem centralne miejsce i najwyższą pozycję w Bożym stworzeniu zajmuje człowiek. Spośród wszystkich stworzeń tylko człowiek został stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo. Tylko on otrzymał nakaz sprawowania Bożej władzy nad całą ziemią. W poprzednim numerze „Strumienia” przedstawiliśmy Boży odwieczny zamysł. Od strony pozytywnej Bóg zamierzył, by człowiek wyrażał Go w pełni we wszechświecie; od strony negatywnej Bóg pragnie, aby człowiek reprezentował Go w Jego władzy i całkowicie rozprawił się z Jego wrogiem. W tym numerze przejdziemy do następnej kwestii: chcemy zobaczyć, w jaki sposób Bóg wypełnia swój plan. Realizacja tego planu rozpoczyna się od tego, że Bóg stworzył człowieka jako naczynie. Człowiek został stworzony jako naczynie po to, by przyjąć, zawierać w sobie i wyrażać Boga we wszystkich Jego boskich przymiotach poprzez swoje ludzkie cnoty. Dlatego człowiek ma tylko jedno podstawowe zadanie: otwierać całą swą istotę na Boga i napełniać się Nim. Oby Pan wybawił nas od naszych naturalnych koncepcji na temat Jego pragnienia wobec człowieka i pokazał nam własny sposób realizacji Jego odwiecznego zamysłu.

Spis treści
● Człowiek jako „zbiornik”
● Duch, dusza i ciało
● Funkcje ducha  i duszy
● Życie w Księdze Rodzaju 1 i 2
● Naczynia otwarte na Pana