Nr 27 — Chrystus i kapłaństwo

3,00 

Kategoria:

Opis

Przedmowa
W poprzednim numerze „Strumienia” zajmowaliśmy się różnymi aspektami kapłaństwa. Skoncentrowaliśmy się głównie na urzędzie i funkcji kapłaństwa, a także na pierwszorzędnej roli, jaką odgrywa ono w wypełnieniu odwiecznego Bożego celu. Podkreślaliśmy również kwestię odzyskania powszechnego kapłaństwa wierzących — to, że Bóg pragnie, by każdy wierzący służył Mu jako pełen życia i funkcjonujący kapłan. W tym numerze przechodzimy do praktycznych doświadczeń, jakie są udziałem kapłanów Nowego Testamentu, żyjących i służących jako kapłaństwo. Zastanowimy się nad tym, w jaki sposób służba, postępowanie i mieszkanie kapłanów Starego Testamentu obrazują codzienne doświadczenia, postępowanie i mieszkanie kapłanów Nowego Testamentu. Służba kapłana polegała na zajmowaniu się różnorodnymi ofiarami składanymi Bogu, przedstawianiu tych ofiar i karmieniu się nimi. Ponadto, by realizować swoją służbę w sposób miły Bogu, kapłani potrzebowali — każdy z osobna — właściwego stroju, a zbiorowo — przybytku ze wszystkimi sprzętami. Jak zobaczymy, życie kapłańskie to życie skoncentrowane całkowicie na Chrystusie, bezgranicznie przesycone i owładnięte Nim. Do takiego życia powołani zostali wszyscy wierzący!

Spis treści
● Doświadczenia kapłanów
● Życie kapłanów
● Mieszkanie kapłanów