Nr 13 — Odrodzenie

3,00 

SZANOWNI CZYTELNICY!
Poniżej udostępniamy on-line jeden z artykułów. Zapraszamy do lektury!

Kategoria:

Opis

Przedmowa
Bóg jest Bogiem, który posiada swój zamysł, a w centrum Jego zamysłu znajduje się człowiek. Jednakże na przestrzeni wieków Bóg ukrywał swój zamysł w sobie; Stary Testament mówił o nim przede wszystkim za pomocą typów i cieni. W wieku Nowego Testamentu przyszedł Chrystus, który wypełnił Boży cel; odtąd Bóg zaczął wyraźnie ukazywać swój zamysł człowiekowi. Dziś dzięki objawieniu zawartemu w pismach Nowego Testamentu można zobaczyć Boży zamysł i cel w całej Biblii, a człowiek, który pragnie poznać znaczenie swego istnienia, może w pełni uczestniczyć w tym, co Bóg zamyślił. Odpowiedzi na pytanie psalmisty „Kimże jest człowiek?” można udzielić dopiero wtedy, gdy pozna się Boży zamysł i weźmie się w nim udział. Boży zamysł i Boży sposób jego realizacji stanowią główny temat boskiego objawienia. W tym numerze „Strumienia” zaczniemy przedstawiać Boży zamysł, objawiony w Piśmie Świętym. Obyśmy otworzyli przed Panem całą swą wewnętrzną istotę, abyśmy mogli otrzymać jasną wizję Jego celu.

Spis treści
● Czym jest odrodzenie?
● Duchowa świadomość
● Źródło wewnętrznego konfliktu
● Cudowna normalność
Niepojęty dar Zapraszamy do lektury artykułu
● Nasz szczególny obowiązek