Nr 18 — Dlaczego ukrzyżowano Chrystusa?

3,00 

Kategoria:

Opis

Przedmowa
Ukrzyżowanie Chrystusa stanowi centralny punkt, wokół którego obraca się cały Boży zamysł i Jego działanie we wszechświecie. Jest niewzruszonym fundamentem pełnego Bożego zbawienia. W niniejszym numerze „Strumienia” prezentujemy kilka artykułów, które mają za cel wprowadzić wierzącego w głębsze zrozumienie i doświadczenie śmierci Chrystusa. Obyśmy za łaską Pana w pełni i dogłębnie docenili Jego wspaniałe dzieło odkupienia.

Spis treści
● Drogocenna krew Chrystusa
● Dlaczego ukrzyżowano Chrystusa?
● Dwa aspekty krzyża Pana