Nr 21 — Radować się Chrystusem jako życiem

3,00 

SZANOWNI CZYTELNICY!
Poniżej udostępniamy on-line jeden z artykułów. Zapraszamy do lektury!

Kategoria:

Opis

Przedmowa
W szóstym rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus objawił się światu jako chleb życia. W wersetach od 51 do 57 wielokrotnie powtórzył, że musimy jeść Jego ciało i pić Jego krew, i „odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło” (w. 66). Możliwe, że słowo to razi dziś nasze uszy, tak samo jak raziło uszy uczniów w tamtych czasach. Oby Pan dał nam łaskę, abyśmy odłożyli na bok nasze religijne koncepcje i szczerze zaczęli zadawać sobie pytanie, co to znaczy „jeść Jezusa”. W Ewangelii Jana 6,57 Pan powiedział wyraźnie: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”. Przypis do tego wersetu w angielskim przekładzie Nowego Testamentu, Recovery Version, mówi: „Spożywanie polega na tym, że przyjmujemy do swego wnętrza pokarm, który następnie zostaje organicznie przyswojony przez nasze ciało. Spożywać Pana Jezusa zatem to przyjmować Go do swego wnętrza w taki sposób, by został On przyswojony przez odrodzonego nowego człowieka na sposób życia. Wtedy żyjemy przez Tego, którego przyjęliśmy. To dzięki temu właśnie On, Zmartwychwstały, żyje w nas (J 14,19-20)”.

W tym numerze „Strumienia” skoncentrujemy się na „spożywaniu Jezusa”, praktycznym źródle życia, które co dzień żyje Chrystusa. Niech Pan otworzy nam oczy, abyśmy zobaczyli tę niezwykle ważną kwestię, i wprowadzi każdego z nas w życie, w którym będziemy w pełni zaspokojeni Chrystusem — naszym obfitym zaopatrzeniem.

Spis treści
● Radowanie się Chrystusem jako życiem
● Radowanie się Chrystusem jako chlebem życia
Sposób, w jaki Bóg osiąga swój cel Zapraszamy do lektury artykułu