Jądro Biblii

20,00 

Brak w magazynie

Opis

Książka ta składa się z serii poselstw wygłoszonych przez Witnessa Lee w Niemczech, w kwietniu 1977 r.

Spis treści

Rozdział pierwszy
Jądro w Księdze Rodzaju

Rozdział drugi
Jądro w Księdze Wyjścia

Rozdział trzeci
Jądro od Księgi Wyjścia do Pierwszej Księgi Królewskiej

Rozdział czwarty
Odżywianie się w Egipcie, na pustyni i w pięknej ziemi

Rozdział piąty
Jak spożywać Chrystusa jako najprzedniejszą część żniw

Rozdział szósty
Spożywanie Chrystusa jako stałego pokarmu

Rozdział siódmy
Żniwo, wybrane miejsce i uwolnienie Ducha

Rozdział ósmy
Wzięci do niewoli i odzyskani

Rozdział dziewiąty
Babilon i Jerozolima

Rozdział dziesiąty
Stawanie się kamieniami na Bożą budowlę

Rozdział jedenasty
Chrystus w swej boskości

Rozdział dwunasty
Chrystus w swym człowieczeństwie

Rozdział trzynasty
Czym jest Chrystus

Rozdział czternasty
Sposób, w jaki Chrystus buduje swój kościół

Rozdział piętnasty
Jak powstaje kościół

Rozdział szesnasty
Kościół jako Ciało Chrystusa i pełnia Chrystusa

Rozdział siedemnasty
Kościół jako nowy człowiek

Rozdział osiemnasty
Pan potrzebuje kościołów

Rozdział dziewiętnasty
Nowa Jerozolima

Rozdział dwudziesty
Chodzenie w duchu

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

Liczba stron

200

ISBN

978-0-7363-7055-4