Nr 25 — Kapłaństwo i królestwo

3,00 

Kategoria:

Opis

Przedmowa
W poprzednim numerze „Strumienia” skoncentrowaliśmy się na powszechnym kapłaństwie wierzących podkreślając, że każdy wierzący w Chrystusa jest kapłanem i musi służyć w kapłaństwie. Odrodzeni, narodziliśmy się do kapłaństwa, i teraz musimy funkcjonować jako kapłani przed Bogiem.

W tym numerze zastanowimy się nad związkiem między kapłaństwem a królestwem i przyjrzymy się temu, w jaki sposób obie te posługi prowadzą do powstania Bożej budowli. Konsekwencją właściwego sprawowania kapłaństwa jest królowanie, oparte na prawdziwej władzy i wypełniające Boży cel, a rezultatem prawdziwej duchowej władzy jest prawdziwa posługa życia, która zaopatruje i buduje Boży lud, dzięki czemu Bóg może się wyrazić. Obyśmy wszyscy naprawdę chcieli stać się w tym wieku właściwymi kapłanami i królami, ponosząc koszty z tym związane i wypełniając Boży cel. Wtedy, w nadchodzącym wieku królestwa, otrzymamy nagrodę — będziemy Jego kapłanami i współkrólami.

Spis treści
● Związek między kapłaństwem, królestwem i proroctwem
● Kapłaństwo i królestwo służą Bożej budowli
● Dwa porządki kapłaństwa