Nr 22 — Kochać Pana Jezusa

3,00 

SZANOWNI CZYTELNICY!
Poniżej udostępniamy on-line jeden z artykułów. Zapraszamy do lektury!

Kategoria:

Opis

Przedmowa
Kochać Pana Jezusa to przywilej. Cieszyć się nim mogą tylko ci, którzy zostali odkupieni przez Jego śmierć i odrodzeni Jego życiem. Miłość Pana jest pierwszym Bożym przykazaniem; daleka jednak jest od religijnego obowiązku, ponieważ wiedzie do najgłębszego zaspokojenia i nakłada na nas ograniczenia, tak iż chcemy zupełnie wylać siebie dla Pana. Reakcja taka jest celem ewangelii i zaspokaja głęboką Bożą tęsknotę. W tym numerze „Strumienia” przyjrzymy się temu, co Biblia mówi o doświadczeniach ludzi, którzy kochali Pana Jezusa. Oby Pan przez tę krótką posługę Słowa bardziej zdobył nasze serce, żebyśmy kochali Go bez granic.

Spis treści
● Wzrastać, kochając Pana
Sprawdzian dla wszystkich Zapraszamy do lektury artykułu
● Szlachetny uczynek
● Kochać Chrystusa — osobę