Nr 20 — Radować się Bogiem

3,00 

Kategoria:

Opis

Przedmowa
Życie chrześcijańskie to życie, które polega na braniu krzyża, zapieraniu się swego „ja” i naśladowaniu Pana w prowadzeniu życia cierpienia. Tak jednak powinien wyglądać tylko jeden aspekt naszego duchowego doświadczenia jako wierzących. Pośrodku wszystkich cierpień powinniśmy w wewnętrznym człowieku doświadczać głębokiego zaspokojenia i radowania się Panem jako życiem i zasobem życia. Odwiecznym zamysłem Boga jest, aby człowiek czerpał z Niego swoje życie i w ten sposób żył i wyrażał Go. W tym numerze „Strumienia” skoncentrujemy się na tym, w jaki sposób jako wierzący możemy praktycznie radować się Bogiem jako życiem w Chrystusie. Radości tej doświadczamy przede wszystkim poprzez karmienie się Chrystusem — drzewem życia, picie Chrystusa — rzeki życia i wdychanie Chrystusa — świętego tchnienia. W ten sposób — jedząc, pijąc i wdychając Pana — otrzymujemy samo życie Boga. Dzięki temu boskiemu życiu właśnie Bóg żyje w nas i wyraża się poprzez nas.

Oby Pan otworzył nam wewnętrzne oczy, abyśmy dbali o to, by radować się Nim codziennie, w każdej chwili, aż zostaniemy wypełnieni ku całej pełni Bożej.

Spis treści
● Radowanie się Bogiem w Piśmie Świętym
● Radować się Panem jako życiem
● Radować się Chrystusem — naszym działem
● Radowanie się łaską