Studium życia Księgi Wyjścia, tom 4

26,00 

Opis

Kościół istnieje na ziemi od dwudziestu stuleci. W tym rozległym okresie napisano wiele komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Większość z nich jednak zajmuje się jedynie obiektywną, doktrynalną stroną boskiego objawienia, pomijając kwestię życia. Z tego powodu Witness Lee otrzymał od Pana brzemię, by przygotować cykl poselstw poświęconych wszystkim księgom Pisma Świętego, pod wspólnym tytułem Studium życia Biblii. Udało mu się tego dokonać w latach 1974-1994.

W ciągu ostatnich pięciuset lat poznanie Pana i Jego prawdy przez Kościół stale wzrasta. Studium życia Biblii, monumentalne i klasyczne dzieło Witnessa Lee, opiera się na tym, co Pan objawił swojemu Kościołowi na przestrzeni minionych pięciu wieków, i stanowi dalsze tego rozwinięcie. Autor Studium pokazuje, że już od pierwszych stron Biblii, gdy Bóg umieścił Adama przed drzewem życia, Jego pragnienie wobec człowieka koncentruje się na tym, by udzielać mu swego życia przez Jezusa Chrystusa. Temat ten przewija się przez każdą księgę Pisma, a szczególnie wydatnie eksponuje go pierwsze pięć ksiąg Biblii, tzw. Pięcioksiąg.

Studium życia Księgi Wyjścia, jak również inne tomy tego cyklu, dobitnie potwierdza słowa Pana, że całe Pismo Święte, począwszy od Mojżesza, a skończywszy na prorokach, świadczy o Nim – o Tym, który jest naszym życiem i który chce zaopatrywać nas w życie.

Spis treści

Poselstwo sześćdziesiąte czwarte
Bez żywego Boga prawo staje się literą, która zabija

Poselstwo sześćdziesiąte piąte
Zasłona spoczywająca na chwale posługi potępienia i śmierci

Poselstwo sześćdziesiąte szóste
Przepisy prawa na temat oddawania czci Bogu

Poselstwo sześćdziesiąte siódme
Skażenie wywołane działaniem człowieka i nagość obnażona przez jego sposób oddawania czci Bogu

Poselstwo sześćdziesiąte ósme
Pierwszy przepis prawa dotyczący stosunków z innymi

Poselstwo sześćdziesiąte dziewiąte
Rozmaite przepisy prawa

Poselstwa siedemdziesiąte — siedemdziesiąte drugie
Co przepisy prawa za sobą pociągają, na co wskazują i co oznaczają (1) — (3)

Poselstwa siedemdziesiąte trzecie — siedemdziesiąte piąte
Anioł Jahwe posłany po to, by lud posiadł ziemię obiecaną (1) — (3)

Poselstwa siedemdziesiąte szóste — siedemdziesiąte siódme
Zawarcie przymierza (1) — (2)

Poselstwa siedemdziesiąte ósme — siedemdziesiąte dziewiąte
Krew przymierza (1) — (2)

Poselstwo osiemdziesiąte
Widzieć Boga w przezroczystym, czystym niebie i przebywać z Nim, mając nad sobą Jego chwałę

Poselstwa osiemdziesiąte pierwsze — osiemdziesiąte trzecie
Wizja przybytku i jego sprzętów, dotycząca materiałów oraz wzoru (1) — (3)

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

978-0-7363-4370-1

Liczba stron

224