Studium życia Listu do Hebrajczyków, tom 2

38,00 

Opis

List do Hebrajczyków to księga głęboka i bogata. Głęboka w niebiańskich pojęciach i bogata w niebiańskie dziedzictwo. W Studium życia Listu do Hebrajczyków autor zajmuje się głębokimi pojęciami zawartymi w tej księdze i jej niebiańskim dziedzictwem. Zanurza się w głębiny tej księgi.

List do Hebrajczyków różni się zupełnie od wszystkich pozostałych Listów. Ma własny, szczególny charakter. Wszystkie inne Listy rozpoczynają się od informacji o tym, przez kogo i do kogo zostały napisane. List do Hebrajczyków zaś zaczyna się w taki oto sposób: „Bóg, przemówiwszy w dawnych czasach w wielu częściach i na wiele sposobów do ojców w prorokach, w ostatnich z tych dni przemówił do nas w Synu” (1:1–2). Kto tę księgę napisał? Biblia nam tego nie mówi. Dla kogo została ona napisana? Jest to owiane zupełną tajemnicą, gdyż Biblia nie mówi nam i tego. Dlatego tak niewielu chrześcijan dobrze zna tę księgę.

List do Hebrajczyków nie jest powierzchowny. To niezwykle głęboka księga. Dlatego musimy się w nią zanurzyć i odkryć skarby kryjące się pod powierzchnią.

Kościół istnieje na ziemi od dwudziestu stuleci. W tym rozległym okresie napisano wiele komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Większość z nich jednak zajmuje się jedynie obiektywną, doktrynalną stroną boskiego objawienia, pomijając kwestię życia. Z tego powodu Witness Lee otrzymał od Pana brzemię, by przygotować cykl poselstw poświęconych wszystkim księgom Pisma Świętego, pod wspólnym tytułem Studium życia Biblii. Udało mu się tego dokonać w latach 1974-1994.

W ciągu ostatnich pięciuset lat poznanie Pana i Jego prawdy przez Kościół stale wzrasta. Studium życia Biblii, monumentalne i klasyczne dzieło Witnessa Lee, opiera się na tym, co Pan objawił swojemu Kościołowi na przestrzeni minionych pięciu wieków, i stanowi dalsze tego rozwinięcie. Autor Studium pokazuje, że już od pierwszych stron Biblii, gdy Bóg umieścił Adama przed drzewem życia, Jego pragnienie wobec człowieka koncentruje się na tym, by udzielać mu swego życia przez Jezusa Chrystusa. Temat ten przewija się przez każdą księgę Pisma.

Studium życia Listu do Hebrajczyków, jak również inne tomy tego cyklu, dobitnie potwierdza słowa Pana, że całe Pismo Święte, począwszy od Mojżesza, a skończywszy na prorokach, świadczy o Nim – o Tym, który jest naszym życiem i który chce zaopatrywać nas w życie.

Spis treści

Poselstwa osiemnaste — dwudzieste czwarte
Pozostający odpoczynek szabatu (1) — (7)

Poselstwo dwudzieste piąte
Złe serce niewiary opuszczające Boga żywego, żywe Słowo Boga i części człowieka

Poselstwo dwudzieste szóste
Trzy etapy zbawienia

Poselstwo dwudzieste siódme
Wielki Arcykapłan i tron łaski

Poselstwo dwudzieste ósme
Arcykapłan według porządku Melchizedeka i źródło wiecznego zbawienia

Poselstwo dwudzieste dziewiąte
Słowo sprawiedliwości i słowo początku Chrystusa

Poselstwo trzydzieste
Dać się prowadzić do dojrzałości i uciekać, by się schronić z kotwicą i poprzednikiem

Poselstwo trzydzieste pierwsze
Niebiańska posługa niebiańskiego Chrystusa

Poselstwo trzydzieste drugie
Królewski Arcykapłan, ustawiczny i wielki

Poselstwo trzydzieste trzecie
Boski Arcykapłan, który żyje i jest w stanie zbawić

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

978-1-5360-1394-8

Liczba stron

200