Studium życia Listu do Hebrajczyków, tom 4

38,00 

NOWOŚĆ

Opis

List do Hebrajczyków to księga głęboka i bogata. Głęboka w niebiańskich pojęciach i bogata w niebiańskie dziedzictwo. W Studium życia Listu do Hebrajczyków autor zajmuje się głębokimi pojęciami zawartymi w tej księdze i jej niebiańskim dziedzictwem. Zanurza się w głębiny tej księgi.

List do Hebrajczyków różni się zupełnie od wszystkich pozostałych Listów. Ma własny, szczególny charakter. Wszystkie inne Listy rozpoczynają się od informacji o tym, przez kogo i do kogo zostały napisane. List do Hebrajczyków zaś zaczyna się w taki oto sposób: „Bóg, przemówiwszy w dawnych czasach w wielu częściach i na wiele sposobów do ojców w prorokach, w ostatnich z tych dni przemówił do nas w Synu” (1:1–2). Kto tę księgę napisał? Biblia nam tego nie mówi. Dla kogo została ona napisana? Jest to owiane zupełną tajemnicą, gdyż Biblia nie mówi nam i tego. Dlatego tak niewielu chrześcijan dobrze zna tę księgę.

List do Hebrajczyków nie jest powierzchowny. To niezwykle głęboka księga. Dlatego musimy się w nią zanurzyć i odkryć skarby kryjące się pod powierzchnią.

Kościół istnieje na ziemi od dwudziestu stuleci. W tym rozległym okresie napisano wiele komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Większość z nich jednak zajmuje się jedynie obiektywną, doktrynalną stroną boskiego objawienia, pomijając kwestię życia. Z tego powodu Witness Lee otrzymał od Pana brzemię, by przygotować cykl poselstw poświęconych wszystkim księgom Pisma Świętego, pod wspólnym tytułem Studium życia Biblii. Udało mu się tego dokonać w latach 1974-1994.

W ciągu ostatnich pięciuset lat poznanie Pana i Jego prawdy przez Kościół stale wzrasta. Studium życia Biblii, monumentalne i klasyczne dzieło Witnessa Lee, opiera się na tym, co Pan objawił swojemu Kościołowi na przestrzeni minionych pięciu wieków, i stanowi dalsze tego rozwinięcie. Autor Studium pokazuje, że już od pierwszych stron Biblii, gdy Bóg umieścił Adama przed drzewem życia, Jego pragnienie wobec człowieka koncentruje się na tym, by udzielać mu swego życia przez Jezusa Chrystusa. Temat ten przewija się przez każdą księgę Pisma.

Studium życia Listu do Hebrajczyków, jak również inne tomy tego cyklu, dobitnie potwierdza słowa Pana, że całe Pismo Święte, począwszy od Mojżesza, a skończywszy na prorokach, świadczy o Nim – o Tym, który jest naszym życiem i który chce zaopatrywać nas w życie.

Spis treści

POSELSTWO PIĘĆDZIESIĄTE TRZECIE                                                              

KONTRAST MIĘDZY WIDOKIEM STAREGO PRZYMIERZA A SCENERIĄ NOWEGO PRZYMIERZA            

POSELSTWO PIĘĆDZIESIĄTE CZWARTE                                                           

NIEZACHWIANE KRÓLESTWO      

POSELSTWO PIĘĆDZIESIĄTE PIĄTE                                                                  

DZIESIĘĆ PRAKTYCZNYCH CNÓT SŁUŻĄCYCH ŻYCIU KOŚCIOŁA  

POSELSTWO PIĘĆDZIESIĄTE SZÓSTE                                                               

DOŚWIADCZENIA CHRYSTUSA  SŁUŻĄCE ŻYCIU KOŚCIOŁA            

POSELSTWO PIĘĆDZIESIĄTE SIÓDME                                                              

WEJŚĆ POZA ZASŁONĘ I WYJŚĆ POZA OBÓZ                                            

POSELSTWO PIĘĆDZIESIĄTE ÓSME                                                                   

JEDZENIE I MANNA                           

POSELSTWO PIĘĆDZIESIĄTE DZIEWIĄTE                                                       

MANNA W ZŁOTYM DZBANIE        

POSELSTWO SZEŚĆDZIESIĄTE                                                                       

RADOWAĆ SIĘ UKRYTĄ MANNĄ W OBECNOŚCI BOGA                        

POSELSTWO SZEŚĆDZIESIĄTE PIERWSZE                                                      

LASKA, KTÓRA WYPUŚCIŁA PĄKI

(1)                       

POSELSTWO SZEŚĆDZIESIĄTE DRUGIE                                                           

LASKA, KTÓRA WYPUŚCIŁA PĄKI

(2)                       

POSELSTWO SZEŚĆDZIESIĄTE TRZECIE                                                          

PRAWO — ŚWIADECTWO BOGA   

POSELSTWO SZEŚĆDZIESIĄTE CZWARTE                                                       

ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ PRAWA ŻYCIA  W NASZYCH WEWNĘTRZNYCH CZĘŚCIACH         

POSELSTWO SZEŚĆDZIESIĄTE PIĄTE                                                               

BYĆ UPODOBNIONYM DO OBRAZU PIERWORODNEGO SYNA DZIĘKI DZIAŁANIU PRAWA ŻYCIA         

POSELSTWO SZEŚĆDZIESIĄTE SZÓSTE                                                            

ŻYĆ WEDŁUG PRAWA ŻYCIA I PORUSZAĆ SIĘ WEDŁUG NAMASZCZENIA        

POSELSTWO SZEŚĆDZIESIĄTE SIÓDME                                                           

DOPEŁNIENIE SYNOSTWA             

POSELSTWO SZEŚĆDZIESIĄTE ÓSME                                                                

ŻYĆ WEDŁUG NATURY BOGA        

POSELSTWO SZEŚĆDZIESIĄTE DZIEWIĄTE                                                    

FUNKCJONOWANIE PRAWA ŻYCIA

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

978-1-5360-2838-6

Liczba stron

186