Władza i uległość

24,00 

SZANOWNI CZYTELNICY!
Poniżej udostępniamy on-line rozdział pierwszy książki. Zapraszamy do lektury!

Kategorie: ,

Opis

To, czy we wszechświecie nastąpi uporządkowanie wszystkiego w Chrystusie (Ef 1,10), zależy od tego, czy będziemy we właściwy sposób sprawowali władzę i okazywali uległość w kościele, który jest Ciałem Chrystusa. Watchman Nee w książce Władza i uległość przedstawia wiele pomocnych zasad i przykładów, zaczerpniętych z Pisma Świętego, które pokazują, że zarówno władza, jak i uległość muszą wynikać z podporządkowania się władzy Chrystusa i realizować się w Ciele dzięki boskiemu życiu Chrystusa.

Spis treści

Część pierwsza: Władza i uległość

Rozdział pierwszy
Ważność władzy Zapraszamy do lektury fragmentu książki

Rozdział drugi
Przykłady buntu w Starym Testamencie (1)

Rozdział trzeci
Przykłady buntu w Starym Testamencie (2)

Rozdział czwarty
Poznanie władzy przez Dawida

Rozdział piąty
Uległość Syna

Rozdział szósty
Jak Bóg ustanawia swoje królestwo

Rozdział siódmy
Bóg pragnie, aby człowiek podporządkował się władzy przedstawicielskiej

Rozdział ósmy
Władza w Ciele Chrystusa

Rozdział dziewiąty
Przejawy buntu człowieka (1)

Rozdział dziesiąty
Przejawy buntu człowieka (2)

Rozdział jedenasty
Właściwe granice uległości wobec władzy

Część druga: Jak reprezentować władzę Boga

Rozdział dwunasty
Kogo Bóg używa jako władzy przedstawicielskiej

Rozdział trzynasty
Fundament przedstawicielskiej Bożej władzy — objawienie

Rozdział czternasty
Charakter przedstawiciela Bożej władzy — łaskawość dla innych

Rozdział piętnasty
Podstawa przedstawicielskiej władzy Boga — zmartwychwstanie

Rozdział szesnasty
Nadużywanie władzy przedstawicielskiej i sąd Bożego rządu

Rozdział siedemnasty
Potrzeba uległości władzy przedstawicielskiej wobec władzy

Rozdział osiemnasty
Życie i serce władzy przedstawicielskiej

Rozdział dziewiętnasty
Władza przedstawicielska powinna się uświęcać

Rozdział dwudziesty
Wymagania wobec przedstawiciela władzy

Informacje dodatkowe

Autor

Watchman Nee

ISBN

0-7363-0402-9

Liczba stron

200