Życie i sposób potrzebne dla praktykowania życia kościoła

18,00 

SZANOWNI CZYTELNICY!
Poniżej udostępniamy on-line rozdział pierwszy książki. Zapraszamy do lektury!

Kategorie: ,

Opis

W książce Życie i sposób potrzebne dla praktykowania życia kościoła Witness Lee mówi nie tylko o potrzebie poznania Chrystusa, lecz także otrzymania wizji kościoła, Jego Ciała. Radowanie się Chrystusem jako życiem przywiedzie nas do właściwej praktyki życia kościoła. We właściwym życiu kościoła wszyscy wierzący żyją i postępują jako członkowie Ciała, strzegą prawdziwego podłoża jedności i doświadczają Chrystusa, by następnie na spotkaniach przedstawiać Jego bogactwa w celu budowania Jego Ciała.

Spis treści

Rozdział pierwszy
Pozycja kościoła w Bożej ekonomii Zapraszamy do lektury fragmentu książki

Rozdział drugi
Życie i przeobrażenie kościoła

Rozdział trzeci
Życie potrzebne dla praktykowania życia kościoła

Rozdział czwarty
Kim jest Chrystus?

Rozdział piąty
Doświadczanie Chrystusa jako życia wewnętrznego

Rozdział szósty
Kim jest Duch?

Rozdział siódmy
Prawo Ducha życia

Rozdział ósmy
Centralna myśl Boża

Rozdział dziewiąty
Przeobrażenie przez Ducha

Rozdział dziesiąty
Dary dla budowania Ciała

Rozdział jedenasty
Wzrost i budowanie

Rozdział dwunasty
Sposób praktykowania życia kościoła

Rozdział trzynasty
Postawa i stosunki wzajemne pracowników

Rozdział czternasty
Podłoże jedności

Rozdział piętnasty
Jedność a Chrystus (1)

Rozdział szesnasty
Jedność a Chrystus (2)

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

0-7363-0043-0

Liczba stron

152