Życio-studium Ewangelii Jana, tom 2

15,00 

Opis

Kościół istnieje na ziemi od dwudziestu stuleci. W tym rozległym okresie napisano wiele komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Większość z nich jednak zajmuje się jedynie obiektywną, doktrynalną stroną boskiego objawienia, pomijając kwestię życia. Z tego powodu Witness Lee otrzymał od Pana brzemię, by przygotować cykl poselstw poświęconych wszystkim księgom Pisma Świętego, pod wspólnym tytułem Studium życia Biblii. Udało mu się tego dokonać w latach 1974-1994.

W ciągu ostatnich pięciuset lat poznanie Pana i Jego prawdy przez Kościół stale wzrasta. Studium życia Biblii, monumentalne i klasyczne dzieło Witnessa Lee, opiera się na tym, co Pan objawił swojemu Kościołowi na przestrzeni minionych pięciu wieków, i stanowi dalsze tego rozwinięcie. Autor Studium pokazuje, że już od pierwszych stron Biblii, gdy Bóg umieścił Adama przed drzewem życia, Jego pragnienie wobec człowieka koncentruje się na tym, by udzielać mu swego życia przez Jezusa Chrystusa. Temat ten przewija się przez każdą księgę Pisma, a szczególnie wydatnie eksponuje go pierwsze pięć ksiąg Biblii, tzw. Pięcioksiąg.

Życio-studium Ewangelii Jana, jak również inne tomy tego cyklu, dobitnie potwierdza słowa Pana, że całe Pismo Święte, począwszy od Mojżesza, a skończywszy na prorokach, świadczy o Nim – o Tym, który jest naszym życiem i który chce zaopatrywać nas w życie.

Spis treści

Poselstwa siedemnaste — osiemnaste
Potrzeba spragnionych — Ugaszenie pragnienia przez życie (1) — (2)

Poselstwa dziewiętnaste — dwudzieste
Potrzeba ludzi w więzach grzechu — Uwolnienie przez życie (1) — (2)

Poselstwa dwudzieste pierwsze — dwudzieste drugie
Potrzeba ślepych w religii — Udzielenie wzroku przez życie i pasienie przez życie (1) — (2)

Poselstwa dwudzieste trzecie — dwudzieste czwarte
Potrzeba umarłych — Wskrzeszenie zmarłych przez życie (1) — (2)

Poselstwa dwudzieste piąte — dwudzieste szóste
Owoc i pomnożenie życia (1) — (2)

Poselstwa dwudzieste siódme — dwudzieste ósme
Obmycie miłości dokonane przez życie dla podtrzymania społeczności (1) — (2)

Poselstwa dwudzieste dziewiąte — trzydzieste drugie
Udzielanie się Trójjedynego Boga dla utworzenia Jego mieszkania (1) — (4)

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

Liczba stron

184

ISBN

0-7363-1666-3