Życio-studium Listu do Efezjan, tom 2

14,00 

Opis

Kościół istnieje na ziemi od dwudziestu stuleci. W tym rozległym okresie napisano wiele komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Większość z nich jednak zajmuje się jedynie obiektywną, doktrynalną stroną boskiego objawienia, pomijając kwestię życia. Z tego powodu Witness Lee otrzymał od Pana brzemię, by przygotować cykl poselstw poświęconych wszystkim księgom Pisma Świętego, pod wspólnym tytułem Studium życia Biblii. Udało mu się tego dokonać w latach 1974-1994.

W ciągu ostatnich pięciuset lat poznanie Pana i Jego prawdy przez Kościół stale wzrasta. Studium życia Biblii, monumentalne i klasyczne dzieło Witnessa Lee, opiera się na tym, co Pan objawił swojemu Kościołowi na przestrzeni minionych pięciu wieków, i stanowi dalsze tego rozwinięcie. Autor Studium pokazuje, że już od pierwszych stron Biblii, gdy Bóg umieścił Adama przed drzewem życia, Jego pragnienie wobec człowieka koncentruje się na tym, by udzielać mu swego życia przez Jezusa Chrystusa. Temat ten przewija się przez każdą księgę Pisma, a szczególnie wydatnie eksponuje go pierwsze pięć ksiąg Biblii, tzw. Pięcioksiąg.

Życio-studium Listu do Efezjan, jak również inne tomy tego cyklu, dobitnie potwierdza słowa Pana, że całe Pismo Święte, począwszy od Mojżesza, a skończywszy na prorokach, świadczy o Nim – o Tym, który jest naszym życiem i który chce zaopatrywać nas w życie.

Spis treści

Poselstwo dwudzieste ósme
Szafarstwo łaski

Poselstwo dwudzieste dziewiąte
Objawienie tajemnicy

Poselstwo trzydzieste
Bogactwo Chrystusa wytwarza Kościół

Poselstwo trzydzieste pierwsze
Kościół dla Bożej mądrości według Jego odwiecznego zamiaru

Poselstwo trzydzieste drugie
Byśmy wzmocnieni zostali w wewnętrznym człowieku, aby Chrystus zadomowił się w naszych sercach

Poselstwo trzydzieste trzecie
Aby pojąć wymiary Chrystusa i poznać miłość Chrystusa

Poselstwo trzydzieste czwarte
Abyśmy byli napełnieni ku całej pełni Bożej

Poselstwo trzydzieste piąte
Bóg otoczony chwałą w Kościele i w Chrystusie

Poselstwo trzydzieste szóste
Zachowywanie jedności Ducha

Poselstwo trzydzieste siódme
Podstawa naszej jedności

Poselstwo trzydzieste ósme
Dary doskonalące świętych

Poselstwo trzydzieste dziewiąte
Wzór dla wierzących

Poselstwo czterdzieste
Droga do osiągnięcia poziomu wzoru

Poselstwo czterdzieste pierwsze
Sposób na wydoskonalenie

Poselstwo czterdzieste drugie
Wszystkie budujące członki bez rang

Poselstwo czterdzieste trzecie
Dojście do trzech rzeczy

Poselstwo czterdzieste czwarte
Dziecinność i wiatr nauki

Poselstwo czterdzieste piąte
Wzrost członków dla budowania Ciała

Poselstwo czterdzieste szóste
Uczenie się Chrystusa, tak jak rzeczywistość jest w Jezusie

Poselstwo czterdzieste siódme
Zwlekłszy z siebie starego człowieka i przyoblókłszy się w nowego człowieka

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

0-7363-1668-X

Liczba stron

168