Nr 23 — Zasada życia

3,00 

Kategoria:

Opis

Przedmowa
Upadek człowieka był wynikiem wyboru, jakiego dokonał pierwszy człowiek, wybierając życie według znajomości dobra i zła zamiast życia Bożego. Wybór dokonany przez Adama zaowocował życiem niezależnym i oddzielonym od Boga. Co gorsza, Adam dokonał tego wyboru w imieniu wszystkich swoich potomków. Dziś niemal wszyscy ludzie żyją kierując się poznaniem dobra i zła. Najbardziej szanowani i otaczani czcią są ci, którzy starają się żyć, czyniąc dobro i odrzucając zło. Jest to jednak nadal życie niezależne i oddzielone od Boga. Niezależnie od tego, jak dobrze na pozór może się komuś udawać ten wysiłek, Bóg odczuwa wstręt do takiego życia. Jedyne życie miłe Jemu to życie, które cechuje związek z Nim i całkowita zależność od Niego.

Dziękujemy Panu, że dzięki Jego odkupieńczej śmierci na krzyżu człowiek na powrót ma dostęp do drzewa życia, czyli może podejść do Boga i przyjąć Go jako życie. Odkąd jednak przyjęliśmy Chrystusowe odkupienie i zostaliśmy odrodzeni Jego życiem, wciąż, każdego dnia, stajemy przed tym samym wyborem, przed którym stał niegdyś nasz praprzodek Adam. Czym będziemy dziś żyli? Czy przyjmiemy Boga jako życie, czy też wybierzemy życie oparte na poznaniu dobra i zła?

W tym numerze „Strumienia” zajmiemy się tym wiekowym pytaniem. Oby Pan pokazał nam prawdziwy poziom życia chrześcijańskiego i wybawił nas od ziemskich i religijnych koncepcji na temat tego, jakie życie jest miłe Bogu.

Spis treści
● Człowiek i dwa drzewa
● Dwie zasady postępowania
● Odczucie ducha i poznanie ducha